İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri

Yazar : Kokut Boratav
İsbn : 9755334149
Yayın Tarihi : Eylül, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 169
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : İmge Kitabevi

Türkiye'de gelir dağılımının 1977 - 1988 arasında "dramatik" bir değişim geçirdiğini makroekonomik bulgulardan biliyoruz. Peki, bu gelişmeler halk sınıflarının günlük yaşamına nasıl yansıdı? Farklı sınıf ve katmanlar olumsuz ekonomik koşullarda kendilerini nasıl savundular; ideolojik ve politik tavırları nasıl, hangi yönde etkilendi? Bu kitap, 1991 - 1992 tarihleri arasında İstanbul'un halk semtlerinden ve Anadolu köylerinden sınıf profilleri çıkarıyor ve bu profillerle Türkiye toplumunun geçmişine damgasını vuran, geleceğini biçimlendirmekte olan kimi süreçler arasında bağlantılar kuruyor. Toplumsal sınıfları birbirinden ayıran özellikler, yani sınıf profilleri hangi öğelerden oluşuyor? Sınıflar arası geçişler ve sözü geçen profillerin zaman içindeki değişimleri hangi yöndedir ve hangi kapsamdadır? Sınıfsal konumlarla bağlantıları araştırılan süreçler hangi değişkenlerden oluşuyor? Bu bağlantılar, Türkiye toplumunun geçmişi ve geleceği hakkındaki kavrayışımızı hangi yönlerden zenginleştiriyor? Daha da somut olarak, büyük boyutlu bölüşüm değişmelerinin içinde ve sonunda, farklı sınıfsal konumlarda yer alan haneler, bireyler ne türden yapısal, davranışsal, ideolojik ve politik benzerlikler ve farklılaşmalar göstermektedir? Korkut Boratav, sadece yukarıdaki soruların yanıtlarını vermekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye toplumunun örgüsünü oluşturan çok renkli "sınıf manzaraları"nı da önümüze seriyor. Türkiye'de toplumsal sınıf çalışmalarıyla ilgilenenler için kaynak kitap. Boratav, sadece yukarıdaki soruların yanıtlarını vermekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye toplumunun örgüsünü oluşturan çok renkli "sınıf manzaraları"nı da önümüze seriyor.
******