İstanbul Üniversitesinde 50 Yıl Öncesi Bazı Büyük Hocalarımız

Yazar : Turgut Akpınar
İsbn : 9756403322
Yayın Tarihi : Temmuz, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 136
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitabevi

İnsan yarım yüzyılı çoktan geride bırakınca hatıralarına daha çok sarılıyor. Gerilerde kalan yılları o dönemin sıkıntılarım silip süpürüyor, tatlı hatıralar gittikçe ballanıyor. 1948-1952 döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekten "Dev Hocalar"ımız vardı. Bunlardan bazıları yalnız Türkiye'de değil Avrupa'da hatta dünyada tanınmış yabancı ilim adamlarıydı. Eski (İslami) hukukumuzda yed-i tula sahibi Ebulula Mardin unutulmaz bir hocaydı. 42 yıl Hocalıktan sonra ayrılışı vesilesiyle öğrencileri adına konuşma bana kısmet olmuştu. Bu yüreklerimizi titreten ayrılışın hikâyesini bu kitapta okuyacaksınız. Fakat o günkü heyecanımızı, gözyaşlarıyla karışık sevgi ve saygı dolu duygularımızı anlatabilmiş miydim? Anlatmam mümkün olsa bile yarım yüzyıldan sonraki okuyucunun bunu anlayabilmesi mümkün müdür? Bu kitapçıkta ben sadece dört büyük hocamızdan söz edebildim. Fakat Ali Fuat Başgil, Sıddık Sami Onar, Tahir Taner gibi başka "Dev"leri ne yazık ki yazamadım. Sadece dört "Büyük Hoca" hakkında yazdıklarım ancak küçük bir kitabı dolduruyordu. Hâlbuki benim yurt dışında da tanıyıp derslerini dinlediğim yahut eserlerini didik didik ettiğim çok değerli başka hocalarım da olmuştu. Çeşitli yerlerde biyografilerini yazdığım, tarihimize yararlı, değerli eserler vermiş, sadece "Manevi Hocalarım" diyebileceğim yabancı "Dev ilim Adamları"ndan bazılarını kitabıma almayı uygun gördüm. Bunların başında W. Barthold gelir. Rusya' da yetişmiş Alman asıllı Barthold'un Türk Tarihine büyük katkıları olmuştur. Türkistan Tarihi ile ilgili hala aşılamamış Doktora tezi nedeniyle Batı ilim âleminde ona, çok meşhur Roma tarihi yazarı Edward Gibbon'a izafeten "Türkistan'ın Gibbon"u sıfatı verilmiştir. Diğer bir ilim Dev'i, söylendiğine göre dünyanın gelip geçmiş en verimli tarih yazarı. Romen tarihçi N. Lorga'dır. Lorga özellikle batılı kaynaklara dayanarak beş ciltlik büyük bir Osmanlı tarihini Almanca yazmıştır...
******