İstanbul Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası (Kitaplar ve Makaleler) Yıl 1976

Yazar : Leman Şenalp
Yayın Tarihi : 1979
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 248
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Bibliyografyanın bu onikinci cildiyle, İstanbul Üniversitesinin 1933 yılından itibaren 44 yıllık yayınlarının bibliyografik künyeleri tespit edilmiş oluyor. Bu cilt de bundan öncekiler gibi tertip ve tasnif edilmiştir. Eserler, Fakülteler ana grupları içinde, alfabetik konu başlıkları altında tasnif edilmiş; aynı konuya ait eserler, yazarlarının soyadlarına, anonim eserler adlarını göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Her konu başlığı altında önce eserler, sonra makaleler yer almıştır. Fakültelerin herhangi bir konu başlığı altında gösteremediğimiz yayınları ve süreli yayınlar o ana bölümün sonunda gösterilmiştir. Dergiler, basıldıkları yıl itibariyle ele alınmıştır. Her kitap ve makaleye ait bibliyografik künyeye, birden başlamak üzere bir sıra numarası verilmiş olup, bibliyografyanın sonunda bulunan alfabetik yazar adı (yazar, çeviren, yayımlayan, derleyen, v.b. emeği geçenler), eser ve makale adları dizinleriyle de bir eser veya makaleyi sadece yazarını, çevirenini veya adını bilmekle kolaylıkla bulmak mümkündür. Bibliyografyada eserler konularına göre tasnif edilmiş olduğundan aynı konuya ait eser ve makaleler alt alta görülebilir. Diğer taraftan her Fakülteye ait olan yayınlar bir araya toplanmış olduğundan eserin, Fakültelerin yayın hareketleri hakkında da bilgi verebileceği kanısındayız. Her eser hakkında aşağıda yazılı bilgiler verilmiştir: Yazarın soyadı, akademik titri, adı, varsa diğer yazarların adları.
******Leman Şenalp