İstanbul Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası (Eserler ve Makaleler) 1970

Yazar : Leman Bakla
Yayın Tarihi : 1972
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 153
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

İstanbul Üniversitesinin 1970 yılında yayımladığı eserler ve dergiler deki makalelere ait bu bibliyografya da bundan öncekiler gibi tertip ve tasnif edilmiştir. Eserler, Fakülteler ana grupları içinde alfabetik konu başlıkları altında tasnif edilmiş; aynı konuya ait eserler, yazarlarının soyadlarına, anonim eserler adlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır: Her konu başlığı altında önce eserler, sonra makaleler yer almıştır. Fakültelerin herhangi bir konu başlığı altında gösteremediğimiz yayınları ve süreli yayınlar o ana bölümün sonunda gösterilmiştir. Dergiler, basıldıkları yıl itibariyle ele alınmıştır. Bibliyografyadaki her kitap ve makaleye ait künyeye, birden başlamak üzere bir sıra numarası verilmiş ve dizinlerden atıflar bu numaralara yapılmıştır. Eserin sonunda bulunan alfabetik yazar adı (yazar, çeviren, yayımlayan, derleyen, v:b. emeği geçenler) eser ve makale adları dizinleri sayesinde bir eser veya makaleyi, sadece yazarım, çevirenini veya adını bilmek suretiyle 'kolaylıkla bulmak kabil olduğu gibi, bibliyografyada eserler konularına göre tasnif edilmiş olduğundan bir konuya ait eser ve makaleleri de alt alta görmek mümkündür. Diğer taraftan her Fakülteye ait olan yayınlar bir araya toplanmış olduğundan eserin, Fakültelerin yayın hareketleri hakkında da bir fikir verebileceğini ümid ediyoruz. Her eser hakkında aşağıda yazılı bilgiler verilmiştir: Yazar adları, soyadı başa alınarak majüskül harflerle, sonra yazarın akademik titri ve adı, varsa diğer yazarların adları normal düzen içinde alınmıştır. Enstrüksiyon kurallarımıza göre, üç yazardan fazla yazarlı eser ve makaleler itibari anonim sayıldığından yazar adları yazılmaz…
******Leman Bakla Şenalp