İstanbul Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası (Eserler Makaleler) Yıl 1977 - 1978

Yazar : Leman Şenalp
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 351
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Bibliyografyanın bu on üçüncü cildiyle, İstanbul Üniversitesinin 1933 yılından itibaren 46 yıllık yayınlarının bibliyografik künyeleri tespit edilmiş oluyor. Bu bibliyografya da bundan öncekiler gibi tertip ve tasnif edilmiştir. Eserler, Fakülteler ana grupları içinde, alfabetik konu başlıkları altında tasnif edilmiş; aynı konuya ait eserler, yazarlarının soyadlarına, anonim eserler adlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Her konu başlığı altında önce eserler, sonra makaleler yer almıştır. Fakültelerin herhangi bir konu başlığı altında gösteremediğimiz yayınları ve süreli yayınlar o ana bölümün sonunda gösterilmiştir. Dergiler, basıldıkları yıl itibariyle ele alınmıştır. 1977-1978 yılları yayınlarını içeren bu ciltte ilk kez, Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora, doçentlik, profesörlük takdim tezleri, ders notları gibi basılı olmayan bilimsel çalışmaları da yer almıştır. Her kitap ve makaleye ait bibliyografik künyeye, birden başlamak üzere bir sıra numarası verilmiş olup, bibliyografyanın sonunda bulunan alfabetik yazar adı (yazar, çeviren, yayımlayan, derleyen, v.b. emeği geçenler) diziniyle de bir eser veya makaleyi sadece yazarını, çevirenini bilmekle kolaylıkla bulmak mümkündür. Bibliyografyada eserler konularına göre tasnif edilmiş olduğundan aynı konuya ait eser ve makaleler alt alta görülebilir. Diğer taraftan her Fakülteye ait olan yayınlar bir araya toplanmış olduğundan eserin, Fakültelerin yayın hareketleri hakkında da bilgi verebileceği kanısındayız. Her eser hakkında aşağıda yazılı bilgiler verilmiştir: Yazarın soyadı, akademik titri, adı, varsa diğer yazarların adları. Enstrüksiyon kurallarımıza göre, üç yazardan fazla yazarlı eser ve makaleler itibari anonim sayıldığından yazar adları yazılmaz. Fakat biz burada öğretim üyelerinin yayın faaliyetlerini göstermek amacı ile bu kuralın dışına çıkarak, bir kitap veya makaleyi kaç yazar hazırlamış olursa olsun hepsinin adını kaydetmeyi yararlı bulduk.
******Leman Şenalp