İstanbul Üniversitesi Yayınları Bibliyografyası (Eserler Makaleler) Yıl 1972

Yazar : Leman Şenalp (Bakla)
Yayın Tarihi : 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 151
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Bibliyografyanın bu, dokuzuncu cildiyle İstanbul Üniversitesinin 1933 yılından itibaren 40 yıllık yayınlarının bibliyografik künyeleri tespit edilmiş oluyor. Bu cilt de bundan öncekiler gibi tertip ve tasnif edilmiştir. Eserler, Fakülteler ana grupları içinde alfabetik konu başlıkları altında tasnif edilmiş; aynı konuya ait eserler, yazarlarının soyadlarına, anonim eserler adlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Her konu başlığı altında önce eserler, sonra makaleler yer almıştır. Fakültelerin herhangi bir konu başlığı altında gösteremediğimiz yayınları ve süreli yayınlar o ana bölümün sonunda gösterilmiştir. Dergiler, basıldıkları yıl itibariyle ele alınmıştır. Bibliyografyadaki her kitap ve makaleye ait künyeye, birden başlamak üzere bir sıra numarası verilmiş ve dizinlerden atıflar bu numaralara yapılmıştır. Eserin sonunda bulunan alfabetik yazar adı (yazar, çeviren, yayımlayan, derleyen, v.b. emeği geçenler) eser ve makale adları dizinleri sayesinde bir eser veya makaleyi, sadece yazarını, çevirenini veya adını bilmek suretiyle kolaylıkla bulmak kabil olduğu gibi, bibliyografyada eserler konularına göre tasnif edilmiş olduğundan bir konuya ait eser ve makaleleri de alt alta görmek mümkündür. Diğer taraftan her Fakülteye ait olan yayınlar bir araya toplanmış olduğundan eserin, Fakültelerin yayın hareketleri hakkında da bir fikir verebileceğini ümit ediyoruz. Her eser hakkında aşağıda yazılı bilgiler verilmiştir: Yazar adları, soyadı başa alınarak majüskül harflerle, sonra yazarın akademik titri ve adı, varsa diğer yazarların adları normal düzen içinde alınmıştır. Enstrüksiyon kurallarımıza göre, üç yazardan fazla yazarlı eser ve makaleler anonim sayıldığından yazar adları yazılmaz. Fakat biz burada öğretim üyelerinin yayın faaliyetlerini göstermek amacı ile bu kuralın dışına çıkarak, bir eser veya makaleyi kaç yazar hazırlamış olursa olsun hepsinin adını kaydetmeyi faydalı bulduk. Yazar adından sonra eser adı, varsa tamamlayıcı ad veya vesile kaydı. Çok ciltli eserlerde cilt kaydı…
******