İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, İstanbul, Türkiye

İ. Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Nadir Eserler Kütüphanesi, Türk toplumunun kültür yaşamına ışık tutacak seçkin örnekleri bünyesinde bulundurmaktadır. Kütüphane Beyazıt Meydanı'nı Süleymaniye'ye bağlayan Besim Ömer Paşa caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bina 1912 yılında Şeyhülislam Hayri Efendi'nin emri ile Evkaf Nezaretince Medreset'ül Kudat (Kadılar Medresesi) olarak yapılmıştır. Binanın mimarı Kemalettin Bey'dir. Cumhuriyet döneminde medreselerin kapatılması üzerine bina İstanbul Dar'ül Fünun'una kütüphane olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Kütüphane okuyucuya 1 Aralık 1924 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. 1933 yılında 2252 sayılı kanun, Dar'ül Fünun'u üniversiteye dönüştürünce kütüphanenin adı İstanbul Üniversitesi kütüphanesi olmuştur. 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'yla bu günkü adı olan İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adıyla hizmet vermektedir. Bina 3 katlı olup 677 m2 kullanım alanına sahiptir. İ. Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Nadir Eserler Kütüphanesi dermesi toplam 52 bin cilt Türkçe, Arapça, Farsça, Latince ve diğer dillerdeki basma ve yazma kitap, dergi, gazete, harita, plan ve notadan, ayrıca II. Abdülhamid koleksiyonu olarak anılan 911 adet albüm ve bunların içinde bulunan yaklaşık 36 bin fotoğraftan oluşmaktadır. 1925 yılında Yıldız Sarayı Kütüphanesi koleksiyonunun Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile bu kütüphaneye verilmesi, mevcut koleksiyona müze değeri taşıyan bir çok eseri de kazandırmıştır. Kütüphanenin onur duyduğu özelliklerinden biri de Atatürk'ün kütüphanenin kitaplarından yararlanmış olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'a gelişlerinde kütüphaneden ödünç alarak okuduğu kitaplar özel bir dolapta sergilenmektedir. Kütüphane koleksiyonu bağış ve satın alma yoluyla zenginleştirilmiştir. Koleksiyon Yıldız Saray Kütüphanesi, Sahip Molla, Rıza Paşa, Halis Efendi, Mollazade İbrahim Bey, Hakkı Paşa ve Edebiyat Fakültesi'nde bulunan yazmalar ile İbn'ül Emin Mahmut Kemal İnal'ın kitaplarından ve eşyalarından oluşmaktadır. Ayrıca kütüphane de kitaba ilişkin yazı araç gereçleri, hatlar, Yıldız porselenleri ile çeşitli müze eserleri de sergilenmektedir. Bugün en eski kitaplardan en yeni sistemle dijital tarayıcılarla çekim yapılarak, araştırmacılara hizmet verilmektedir. Çalışma Saatleri: Hafta içi : 08:30 – 17:00

Adres : Besim Ömer Paşa Cad. No:15 34451 Beyazıt, İstanbul, Türkiye