İstanbul Ticaret Odası Yayın Broşürü 2008/2009

Yayın Tarihi : 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 48
Ölçü : 21 x 29 cm
Yayınevi : İstanbul Ticaret Odası

1882 yılında kurulan ve 300.000'den fazla üye sayısı ile bugün Türkiye'nin en köklü ve en büyük mesleki kuruluşlarından biri olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Oda üyelerinin, iş dünyasının, İstanbul'un ve Türkiye'nin ticari ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla her zaman hizmet anlayışını geliştirerek çalışmalarını yürütmektedir. 127 yıldır sürdürdüğü üye odaklı hizmet anlayışı içerisinde; en önemli hizmetlerinden biri de üyelerimizin gereksinim duyduğu bilgi ihtiyacının karşılanması için gerekli çalışmaları yürütmektir. Bu amaçla Odamız, başta Oda üyeleri olmak üzere, iş dünyasının, kamu, akademik ve özel sektördeki araştırmacıların, uzmanların ve ilgililerin özellikle ekonomi ve ticaret ile ilgili konulardaki bilgi ihtiyacının karşılanması için her yıl 100'den fazla yayın basmaktadır. 1885 yılında yayınlanmaya başlayan "Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi" (halen haftalık olarak yayın hayatına devam etmekte olan İstanbul Ticaret gazetesi) ile yayın hayatına başlayan Odamız, ilk kitabını 1894 yılında "Hukuk-ı Ticaret" adıyla yayınlamıştır. Kuruluşundan günümüze kadar yayınlamış olduğumuz yaklaşık 2.000 adet yayın, gazete ve dergi ile her zaman İstanbul'un ve Türkiye'nin iş dünyasına yönelik bilgi ihtiyacını karşılamış ve ilgililerin vazgeçilmez bilgi kaynağı olmuştur. 1998 yılından beri her yıl basılmakta olan yayın broşüründe; Odamız tarafından basılan ve okuyucular tarafından büyük ilgi gören yayınlar, toplu olarak ilgililere duyurulmaktadır. 2008 ve 2009 yıllarında Odamız tarafından yayınlanmış olan bütün yayınların (kitap, süreli yayın, cd, vb.) bir arada listelendiği, yayınların açıklamalı bilgilerinin yer aldığı, bibliyografik künyelerinin bulunduğu, çeşitli kriterlere göre sınıflandırıldığı…
******