İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 238. Yılı - İTÜ Günü 20-21 Mayıs 2011

Yayın Tarihi : 2011
Dil : Türkçe
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Teknik Üniversitesi

Bir yarışın içerisindedir. Ülkeler, güçlü olmaya, sorunlarını çözmeye ve dünya barışını korumak için işbirliğine ihtiyaç olduğunu kavramışlardır. Güçlü olmak; iyi bir ekonomi, iyi bir demokrasi, iyi bir savunma ve yumuşak güç denen eğitimden kültüre kadar çeşitli alanlarda varlık sahibi olma, enerji kaynaklarına ulaşabilme ile ölçülüyor. Bunlara teker teker sahip olmak mümkün değil. Hepsine birden sahip olmak lazım. Dünyada, ekonomi dendiği zaman, her ülkenin GSMH'si ile bir sıralama yapılıyor. Bu sıralamada ülkemiz, epeyce zamandan beri, 16-20 arasında bulunuyor. 1989'da 16, 1997'de 17, 2000'de 17, 20ıo'da 16. sırada! 1 trilyon dolara yaklaşmış bir ekonomi. Sevinilecek bir şey. Ekonomide büyüme, önemli bir kriter, yalnız her şey ondan ibaret değil. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri geçen 88 yıl zarfında, % 5'e yakın bir büyümeyi yapabilmiştir. Türk Ekonomisi, tarımda 10 kat, hizmetlerde 57 kat, sanayide 170 kat büyümüştür. Türkiye, C20 denen ülkeler arasında yer alır. Türk Ekonomisi, 2000-2009 yıllarında da % 4.3 büyümüştür. 2000-2010 yılları arasında sabit fiyatlarla büyüme % 42 olmuş, kişi başına gelir ise % 22 artmıştır. İstediğimiz kadar iş imkânı çıkaramamışız ve istediğimiz kadar ihracat yapamamışızdır ama ihracatımızın % 90'ı sanayiye dayanmaktadır. Uygar dünyaya entegre olabilmek için, sadece ekonomik büyüklük yetmiyor. Kişi Başına Gelir sıralamasında Türkiye, 54.sırada. İnsani Kalkınma Endeksi sıralamasında 83. sırada. İş Yapma Kolaylığı sıralamasında, 65. sırada. Rekabetçilik Endeksi sıralamasında 61. geliyor. Bu rakamlar, ekonomide kazandığımız, öne çıkmayı engelliyor…
******