İstanbul Şehri İstatistik Yıllığı Cilt 11 (1951-1955)

Yayın Tarihi : 1956
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 181
Ölçü : 20 x 28 cm
Yayınevi : İstanbul Belediyesi Neşriyat ve İstatistik Md.

İstanbul şehri ve çevresinin (1951 - 1955) yıllan idari, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarını mukayeseli olarak inikâs ettiren "İstanbul Şehir İstatistik Yıllığı'nın XI. cildini hazırlayarak yayınlamış bulunuyoruz. Bu yıllıkta, Vilayet ve Belediyenin yapmış olduğu hizmet ve çalışmalarla yatırım mevzularından başka ayrıca resmi ve hususi daire ve müesseselerin umumi hizmetler sahasında başarmış olduğu işler de belirtilmiş bulunmaktadır. Müdürlüğümüz İstanbul'a ait muntazam ve metotlu istatistik çalışma ve yayınlarıyla Milletlerarası istatistik servisleri arasında bulunmaktadır. Türkçe - Fransızca olarak tertiplenen yayınlarımız talep üzerine La Haye ve diğer yabancı istatistik idare ve Enstitülerine gönderilmektedir. Yabancı istatistik neşriyatında yıllığımızda münderiç bilgilere geniş kısımlar tahsis edilmektedir. Yıllıkta, bir kısım malumatın miadında elde edilememesi dolayısıyla bazı bölümlerin ve mevzu1arın tertip sırasında değişiklik yapılmıştır. Her Yıllığın bir evvelki ciltten daha az kusurlu olmasına da dikkat edilmektedir. Çeşitli hizmetler ve vazifeler bakımından mukayese ve hükümler sağlayacak olan İstanbul Şehri İstatistik Yıllığının hazırlanması esnasında ihtiyaçlarımıza cevap veren ve kıymetli yardımlarını esirgemeyen İstatistik Genel Müdürlüğü'ne ve bu mesainin lüzumlu safhalarında her türlü kolaylığı gösteren alakalı idarecilerimizle diğer resmi, özel daire ve müesseselere teşekkür etmeyi borç biliriz.
******