İstanbul, Şehirler ve Mimari

Yazar : Selim Nüzhet Gerçek
İsbn : 9789052071601
Yayın Tarihi : Eylül, 2018
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 260
Ölçü : 13,5 x 21 cm

Türk Matbuat Tarihi, Türk Tiyatrosu konusunda yaptığı araştırmalarla, kaleme aldığı yazılarla kültür dünyamıza birçok eser armağan etmiş olan Selim Nüzhet Gerçek (1891-1945)’in bu konular dışında kendisinden geriye Milliyet (1932), Yeni TürkMecmuası (1932), Cumhuriyet (1937-1938), Yeni Sabah (1939), Yedigün (1940-1942), Yücel (1941), Perde ve Sahne (1941-1942), Akşam (1941-1945), Tarihten Sesler (1943), Tasvîr-i Efkâr (T943), İstanbul (1943), Ulus (1944), Güzel Sanatlar Dergisi (1944), Aylık Ansiklopedi (1944) gibi gazete ve dergilerde yayımladığı bir çok yazı bırakmıştır. Bü-yüyenay onun gerek sağlığında kitap olarak çıkmış gerekse dergi ve gazete köşelerinde kalmış yazılarını gruplandırarak “Selim Nüzhet Bütün Eserleri” olarak yayımlama çalışmalarını sürdürmektedir.
Selim Nüzhet’in dergi ve gazete yazılarında ele aldığı konuları gruplandırarak ifade edecek olursak: İstanbul Yazıları, Diğer Şehirler, Şehir ve Mimari, Eski Eğlencelerimiz, Eski Ramazan geceleri, Ramazan Musahabeleri ve Geçmiş Zamanlara Dair kaleme aldığı yazılardan meydana gelmektedir. Bunların dışında sağlığında kitap olarak yayımlanmış eserlerine ait konuları devam ettirdiği gerek tiyatro, gerekse Matbuat konusunda yine ve dergi ve gazete sayfalarında kalmış birçok yazısı bulunmaktadır...

******.......