İstanbul Şehir Rehberi 1971

Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 197
Ölçü : 17 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Belediyesi

Tarihi eşsiz tabiat güzelliklerini sinesinde barındıran İstanbul'u yerli ve yabancı ziyaretçilere gergi gibi tanıtmak için doyurucu bir rehbere şiddetle ihtiyaç vardır. İstanbul çok yaygın bir şehirdir. Yalnız yabancıların değil, içinde doğup, yıllar yılı yaşayanların bile, görüp tanıyamadıkları köşeleri vardır. İstanbul'u layıkıyla tanımak çok mahdut kişiye nasip olmuştur. Her sokağında, her köşe bucağında tarih yatan bu emsalsiz şehrin sık sık önünden, yanından geçtiğimiz halde bilemediğimiz tarihi anıtları, eserleri mana taşıyan mahalli renkleri az değildir. Bu nedenledir ki, bütün bu bilgileri mümkün olduğu kadar kapsayan bir rehbere şiddetle ihtiyaç olduğuna önemle işaret etmek isterim. Yaşadığımız çağ, turizm çağıdır. Milletler birbirlerini tanımanın, ancak ülkeleri kentleri gidip görmekle kabil olduğuna inanmışlardır. Seyahatlerin birçok yanlış intibaları söküp atan, ulusları birbirine yaklaştıran, medeniyetlerin gerçek değerlendirilmesine yarayan insanlık sevgisini kuvvetlendiren bir anlamı olduğu muhakkaktır. Turizmin kültür bakımından, sosyal ilişkiler açısından, ekonomik yönden de büyük değeri dünyaca teslim edilmiştir. Bu bakımdan kalkınmamızda turizme en zengin bir kaynak membaı olarak bakmak zorundayız. İstanbul'umuz artık "Piyerloti"nin romantik tablosu içinde batılılara takdim ile yetinemeyiz. Yine İstanbul'u bir şerefli belde, bir Bizans harabeleri müzesi olarak da göstermeye razı olamayız. İstanbul, Türk milletinin Anadolu medeniyeti ile beraber tebarüz ettiği binlerce yıllık bir tarihin geçmiş anlamlı ifadesi içinde yerini almıştır. İstanbul her şeyden evvel Türk'tür. Fakat bütün insanlığın tetkikine, yararlanmasına açık bir tarih bir güzel sanatlar galerisi, bir dünya cennetidir. İstanbul'a gelenlerin bir kartpostal seyreder gibi dilsiz sokaklarda, sessiz anıtların yanında geçip gitmelerine rıza gösteremeyiz. Türk olarak bir özelliğimiz vardır. Kendimizi tanıtmayı iyi taraflarımızı göstermeyi bir övünme sayarız. Oysa kendini tanıtmak övünmek değildir. Varlığımızı ortaya koymak, alçak gönüllülüğe de mani bir tutum kabul edilmemelidir. Kendimizi tanıtmak, hem menfaatimizin icabıdır, hem de insanlığa karşı bir borçtur... Dr. Fahri Atabey - İstanbul Belediye Başkanı
******