İstanbul Radyosu Anılar, Yaşantılar

İsbn : 975080208x
Yayın Tarihi : Mayıs, 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 286
Ölçü : 23,5 x 30 cm
Yayınevi : Yky

İnanıyorum ki, iletişim tarihçilerimiz, yokluklar içinde ve ilkel bir stüdyoda İstanbul Radyosu'nun 6 Mayıs 1927'de yayına başlamasını önemli bir kilometre taşı olarak sayacaklardır. Aynı tarihçiler, Kurtuluş Savaşı'nın ağır 'tahribatı' ve yıkılmış bir imparatorluğun kalıntıları üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini' kurmanın ve onun ilke ve devrimlerini yerleştirmenin çabası sürerken, dünyanın en yeni kitle iletişim devrimini Türkiye'ye 'ithal' etmenin büyük öngörüsünü gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu oluşumun mimarı olarak kabul edeceklerdir. Kuşkusuz İstanbul Radyosu, radyo yayıncılığımızın bir laboratuvarı olmuştur. O zamanın teknolojisine göre kurulmuştur. Dinleyiciye ulaşmakta zorlanılmış, hatta dinleyici yetiştirme kursları açılmıştır. Bir avuç radyo heveslisi, dur-durak bilmeden, gece-gündüz demeden, dinleyici sayısına önem vermeden radyoculuk mesleğinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Hemen aynı yıllarda yayına başlayan Ankara Radyosu ile İstanbul Radyosu, bir okul görevini üstlenmiş, ülkenin haberleşme, eğitim ve kültür hizmetlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, müzik ve tiyatro çalışmalarıyla da eğlence gereksinimini karşılamada başrolü oynamışlardır. Ankara Radyosu 'Merkez Radyo' olma niteliği ve okul olma özelliğiyle ortaya çıkarken, İstanbul Radyosu, İstanbul kentinin yapısından ve yaşam kaynaklarından beslenerek kültür, sanat ve eğlence ağırlıklı olarak gelişmiş ve kimlik formunda daima bu özelliğini korumuştur. 1951 yılında ise bu iki farklı özelliğe sahip radyomuza İzmir Radyosu da eklenmiştir. TRT Radyoları oluncaya kadar radyolarımız, kendi kimlikleriyle yayınlarını sürdürmüşlerdir. 1964 yılında ayrı dalgalardan ve farklı frekanslardan yayın yapan radyolarımız, ulusal posta haline getirilmiştir. Yayıncılık anlayışında, üretimde ve teknik gelişmelerde ciddi aşamalar yaşanmıştır... Yücel YENER TRT Genel Müdürü
******