İstanbul - Osmanlı Batılılaşması Bağlamında 18. Yüzyılın İkinci Yarısında

Yazar : Mert Ağaoğlu
İsbn : 9786052967652
Yayın Tarihi : Nisan, 2018
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 233
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Cinius Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla, savaşlarda alınan mağlubiyetler neticesinde imzalanan anlaşmalarla ilk kez büyük toprak Kayıpları yaşayarak girmişti. Bu yüzyılda özellikle Osmanlı askerî teknolojisinin Batı karşısında gerilediği gözlemlenmektedir. Batı üzerindeki nüfuzunu ve üstünlüğünü kaybeden OsmanlI, gözünü Avrupa’ya özellikle de Fransa’ya çevirmiş, bu yüzyılda askerî eğitim ve sanat alanında yenileşme çabaları yaşanmıştır.
Batılılaşma çabaları olarak da adlandırılan bu yenileşme hareketleri içinde mimarî önemli bir yer tutmaktadır. 18. yüzyılın ikinci yarısında bu durumu somut olarak yansıtan pek çok eser vücuda getirilmiştir.
Sultan III. Mustafa ve Sultan I. Abdülhamid devirlerinde İstanbul’da inşa edilmiş eserleri Osmanlı Batılılaşması bağlamında ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmadaki yardımlarından dolayı değerli hocalarım Prof. Dr. M. Baha Tanman’a, Doç. Dr. Nurcan Yazıcı Metine, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu’ya, Doç. Dr. Ela Taşa ve tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Fatih Elcil’e, fotoğraf çekimindeki ve düzenlemelerdeki katkılarından dolayı kıymetli öğrencilerim Süheyl Günaydın, Zafer Dündar ile Fevzi Mercanoğlu’ya, dostum Fatih Sarımeşe’ye, sevgili Ayşe Baylana ve maddî-manevî desteğini hayatım boyunca esirgemeyen kıymetli anne ve babama teşekkürü bir borç bilirim.

******