İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Tanıtma Rehberi

Yayın Tarihi : 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 472
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü

Eğilim, yetişmekte olan nesilleri toplum hayatına hazırlamak amacıyla; onların gerekli bilgi, beceri ve anlayış kazanmalarına ve kalıtım yolu ile getirilen özellik ve yeteneklerini geliştirerek, davranışlarını (olumlu yönde) değiştirme ve böylece topluma sağlıklı bir şekilde intibak etmelerini sağlama sürecidir. Ayrıca; eğitimin, fertleri mesleklerine hazırlama görevi de vardır. Eğitimin önemli diğer bir fonksiyonu da, "KÜLTÜR" dediğimiz, nesilden nesile intikal eden bilgi muhtevasını, toplumun bireylerine aktarmaktır. Böylece EĞİTİM, sosyal değişme ve ekonomik gelişme için önemli bir unsurdur. Bu bakımdan, bir ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlayacak olan eğitim sisteminin rasyonel olması gerekir. Bilim ve teknolojideki başdöndürücü gelişmeler, toplumumuzun hızla artan ve çeşitlenen eğitim ihtiyacı ve özellikle eğitim sistemimizin 2000'li yılların insanını ve meslek adamını yetiştirecek çağdaş bir yapıya kavuşturulması, toplumumuzun geleceği açısından hayati bir önem taşımaktadır. Milli kültür ortamında çağdaş ve bilimsel yaklaşımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin özelliklerini, niteliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını dengeli, uyumlu ve gerçekçi olarak ortaya çıkarmak, işlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, geliştirmek, isabetli kararlar alabilmek, mevcut durumla ilgili istatistiki dokümanların tam ve güvenilir olmasına, istenilen süre içinde derlenmesine, değerlendirilmesine ve kısa zamanda hizmete sunulmasına bağlı bulunmaktadır. Bu anlayış ve düşünce ile ülkemiz nüfusunun onda birinin yaşadığı ve bu oranda eğitim ve öğretim çağındaki nüfusun bulunduğu İstanbul'un tarihi ve coğrafi durumu ve özellikleri ile milli kültür değerlerini (camiler, müzeler, saraylar, kaleler, çeşmeler, çarşılar, kütüphaneler v.b.); ayrıca Milli Eğitim İstatistiklerini (MEİS) kapsayan "İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM TANITMA REHBERİ" isimli bu kitap hazırlanarak, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin kullanımına ve faydasına sunulmuş bulunmaktadır.
******