İstanbul Metropoliteninde Rekreasyon

Yazar : Ünal Gören
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 14
Ölçü : 16 x 24 cm

"İstanbul Metropoliteninde Rekreasyon" konulu bu araştırma kent içinde ve dışında yaşayan insanın doğa ile olabilen ve olması gereken ilişkilerini rekreasyon ihtiyacı açısından çevrenin doğal özellikleri içinde tanımlamakta ve bu ilişkilerin YEŞİL ALAN fonksiyonları ile geçekleşebilmesi için kent insanının günlük yaşam kriterleri içinden pratik çözümler getirmeye çalışmaktadır. 1 - Doğal Yaklaşım (Çevrenin Doğal Durumu) a) Metropolitenin konumu ve yer şartlarının özellikleri: İstanbul Metropoliteninin konumu ve zemin yapısı pek çok dünya metropollerinde bulunmayan özellikleri taşımakta ve her çeşit rekreasyon zaman ve mekânda esneklikler getirerek imkân vermektedir. - Değişik sosyo kültür ve tarihi özellikleri birbiriyle bağlayan bir uğrak noktasında bulunduğu için insanın Doğa ile ilişkileri zengin bir kültür düzeyinde oluşabilir. (Ülke içi ve dışına taşan boyutlarda, Doğu - Batı, Kuzey - Güney geçiş yolları üzerinde oluşu ile her çeşit kültür ve görüşlerin akışıp kaynaşması sonucu en güzel en yararlı ve en orijinal rekreasyon olgusunun meydana gelmesi mümkündür.) - Jeolojisinin ve jeomorfolojisinin yeşili ve rekreasyon engelleyici hiç bir özellik taşımadığı gibi tersine özendirici yönler gösterdiği bir gerçektir. (Volkanizma olgusundan, canlı ve ölü falez tiplerine, heyelan alanları, mağaralar, kıyı kordonları, boğaz, haliç, delta örnekleri, kömür yatakları, fay hatları, su kaynakları, yeraltı su havzalarından erozyon tiplerine kadar her çeşit doğal oluşumlar bu metropolitenin pek de büyük olmayan alanı içinde yer almaktadır.)
******