İstanbul Latin Cemaati ve Kilisesi

Yazar : Rinaldo Marmara
İsbn : 975-6051-25-6
Yayın Tarihi : Kasım, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 261
Ölçü : 16,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitap

Bu tarihçe, İstanbul'da, Bizans İmparatorluğu zamanında doğmuş olan, bugün, 3 bin yılda, Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdüren Latin Cemaati ve kilisesi hakkında özlü bir fikir edinmeyi arzu edenler için yazılmıştır. Latin Cemaati'nin tarihini anlatırken, genellikle net olarak birbirinden ayrılmayan iki cemaat arasındaki farkı ortaya koymak isteriz: Yabancı ya da Levanten cemaat ve Osmanlı Latin Cemaati. Büyük çoğunluğu Cenevizli olan Latinlerden, İstanbul'un 1453'te alınışından sonra Galata'nın anahtarını sunarak Fatih'in hâkimiyetine boyun eğenler, Osmanlı tebaasına dahil oldular: Bunlar Osmanlı Latin Cemaati'ni oluşturan, imparatorluğun azınlık tebaasından ya da reayadan sayılan Osmanlı Latinleridir. Buna karşılık Latinlerden fetihten sonra başka ülkelere sığınıp da ortalığın yatışmasından sonra İstanbul'a dönenler yabancı kimliklerini korudular: Bunlar da, kapitülasyonlara tabi olan yabancı Latinler ya da Levantenlerdir. Böylece, İstanbul Latin Cemaati'ni oluşturan, hukuksal olarak birbirinden ayrılan iki unsur olduğunu görmüş oluyoruz: Yabancılar kolu ve bir de, Osmanlı tebaasından Latinler. Çalışmamızın özelliği, bir cemaatin tarihini, en başından başlayıp günümüze kadar getirmesidir. Bugün şehrimizdeki Latin Katolik Kilisesi, yeni dokusuna uygun olarak büyük değişiklikler yaşıyor; yüzlerce yıllık geleneklere sahip Latin Levantenler de yerlerini gerek daha yaygın Katolik mezheplere, gerekse küreselleşme akımının etkisiyle bir süreliğine kıyılarımıza gelen yeni Latinlere bırakıyor. Bu eserle, cemaatimizin umut dolu, parlak geçmişinin portresini çizmeye çalıştık. Umarız gelecekteki kuşaklar için bir belge olur, nöbeti devralacak olanları aydınlatır. Eserin Fransızcası, cemaatimizin tarihini gelecek kuşaklara aktarma kaygısını güden İstanbul'daki Papa vekili Monsenyör Louis Pelitre ile Monsenyör Georges Marovitch'in girişimleri sonucunda, 2003 yılında yayınlandı. Vatikan Gizli Arşivleri'ne ulaşmamı sağlayan Kardinal Ekselansları Luigi Poggi'ye ve Kardinal Ekselansları Jorge Mejia'ya; Propaganda Fide arşivleri için de Kardinal Ekselansları Josef Tomko ile Kardinal Ekselansları Crescenzio Sepe'ye şükranlarımı sunarım...
******Rinaldo Marmara