İstanbul Kültür Sarayı

Yayın Tarihi : Nisan, 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 14
Ölçü : 20 x 20 cm

İNŞAATIN KISA TARİHÇESİ: Bir şehir Opera'sı olarak, İstanbul Belediyesi tarafından inşasına başlanan Bina'nın, Belediye imkânları ile ikmal edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine; inşası 1953 de özel bir kanunla Bayındırlık Bakanlığı'na devredilmiştir. Sadece Büyük Salonun kaba inşaatı yapılmış durumda devralınan binanın projeleri tamamen değiştirilerek çok maksatlı bir san'at sitesi hüviyetine getirilmiştir. En büyük şehrimizin ve en büyük kültür merkezinin aynı zamanda tarihi turistik, ekonomik ve ticari değerleri yüksek bir şehrimizin, pek çok san'at ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlara sahip bu büyük eser bu yıl tamamlanarak hizmete açılmaktadır.
******