İstanbul Külliyatı III - İstanbul Ahkam Defterleri - İstanbul Ticaret Tarihi 1

İsbn : 9757580971
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Ölçü : 21,5 x 30,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri

Son derece hızlı bir değişmenin ve büyük ihmallerin yaşandığı ülkemizde tarihi şehirlerimiz asıl kimliklerinden, bugüne ve yarına ışık tutacak tecrübelerinden ve birikimlerinden giderek daha fazla uzaklaşıyor. Yakın dönemde Türkiye'nin izlediği kültür politikalarına paralel olarak 1950'lerden beri yaşanan sanayileşme ve büyük iç göç yüzünden, başta İstanbul olmak üzere, bütün şehirlerde tarih ve geleneksel değerler bir tarafa itilmiş, tahrip edilmiş, yerli nüfus azınlığa düşmüş, yeni sakinler ise yerleştikleri şehrin kültürünü, tarihi ve tabii dokusunu korumak hususunda yeterli hassasiyet göstermemişlerdir. Türk ve İslam kültürünün bir özeti olmak bakımından bizim için çok ayrı bir önem taşıyan İstanbul, bu manada en fazla zarar gören, tarihinden ve varlık alanından koparılan şehirlerin başında gelmektedir. Geçerli tedbirler alınmadığı için, ne yazık ki nüfusu inanılmaz bir hızla artan bu güzel şehir korkunç bir yağmaya uğramış, tarihi ve tabii dokusu, dili, kültürü ve incelmiş gelenekleriyle birlikte yok olmaya yüz tutmuştur. İstanbul'u korumak görevimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Bu bakımdan belediyelere büyük iş düştüğünü söylemeye bile gerek yoktur. Biz kanunla sınırları çizilmiş "beledi" hizmetlerin yanısıra, sorumluluğunu üstlendiğimiz şehrin kimliğini korumayı ve bu kimliğin çeşitli yönleriyle araştırılmasını sağlamayı da asli görevlerimizden sayıyoruz. Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanacak kitaplarla, İstanbul'un geçmişiyle bugünü ve geleceği arasında kopan bağların yeniden belli ölçüde kurulabileceğine inanıyor, yeni kuşakların bu kitapları okuyarak İstanbul'u daha çok seveceklerini ve İstanbul'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu öğreneceklerini ümit ediyoruz. İstanbul Araştırmaları Merkezi'nin yürüttüğü fetihten günümüze İstanbul Külliyatı Projesi, Türk arşivlerinde bulunan İstanbul'la ilgili belgeleri önce belli konular etrafında kronolojik olarak yayınlamayı ve ardından değişik açılardan yorumlamayı hedeflemektedir ki bu sayede çok ihmal e uğramış şehrimizin tarihi ve kültürü bütün yönleriyle ortaya konulmuş olacaktır... Recep Tayyip Erdoğan (İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı)
******