İstanbul Külliyatı - Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 6 İnşaat Ruhsatnameleri 1 (1963-1996)

İsbn : 9758215499
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 508
Ölçü : 21,5 x 30,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri

Ülke coğrafyasının yaklaşık % 1'ine, nüfusunun da % 13'üne sahip olan İstanbul ilimizin ülke içinde ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu önemi; iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi yapısındaki nisbi avantaj ve farklılıklarından kaynaklanmaktadır. İstanbul'un sahip olduğu avantajları, cazibe merkezi haline gelmesine ve nüfusunun çok hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Son yıllarda, nüfusu her sene orta büyüklükteki bir şehir kadar artan İstanbul'un inşaat yapısının ülke geneline göre farklı bir yapı arzetmesi de kaçınılmaz olmaktadır. İstanbul'un inşaat açısından ülke içindeki konumuna bakıldığında, ülke geneliyle zaman zaman benzer, zaman zaman da farklı bir yapı ortaya koyduğu görülecektir. Bu çalışmada İstanbul'un inşaat yapısı; kullanım amacına göre yapılacak yeni ve ilave yapılar, yapı sahipliğine göre yapılacak yeni ve ilave yapılar ve taşıyıcı sistem ve yapı malzemesi cinsine göre yapılacak yeni ve ilave yapı durumları itibariyle ele alınmaktadır. Bu anlamda İstanbul'un inşaat yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenmiştir. İller itibariyle yapılacak yeni ve ilave yapılardaki artış miktarı ülke genelinde İstanbul'dan daha yüksektir. Öyle ki, yapı sayısı 1963 yılında ülke genelinde 45.031, İstanbul'da 4.769 iken, 1996 yılında ülke genelinde 2,8 kat artarak 126.722'ye, İstanbul'da ise 2,3 kat artarak 11.301'e yükselmiştir. Diğer taraftan, Türkiye genelinde yapılacak yeni ve ilave yapıların 1981'e kadar çoğu yılda %12'lere yakını İstanbul'da iken, bu yıldan itibaren 1985'e kadar %5'in, daha sonraki yıllarda ise % 10'un altındaki kısmına İstanbul sahip olmuştur. Ayrıca, iller itibariyle yapılacak yeni ve ilave konut miktarı 1963 yılında ülke genelinde 31.179'dan 3,6 kat artışla 1996'da 112.431'e, aynı yıllarda İstanbul'da ise 4.005'den 2,58 kat artışla 10.344'e yükselmiştir. (Devamı 2. Ciltte)
******