İstanbul Külliyatı - Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 17 Eğitim 2 Mes.Tek.E. 1 (1927-1996)

İsbn : 9758215604
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 307
Ölçü : 21,5 x 30,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri

Ülke coğrafyasının yaklaşık %1'ine, nüfusunun da %13'üne sahip olan İstanbul ilimizin ülke içinde ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu önemi; iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi yapısındaki nisbi avantaj ve farklılıklarından kaynaklanmaktadır. İstanbul'un sahip olduğu avantajları, cazibe merkezi haline gelmesine ve nüfusunun çok hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Son yıllarda, nüfusu her sene orta büyüklükteki bir şehir kadar artan İstanbul'un eğitim yapısının ülke geneline göre farklı bir yapı arzetmesi de kaçınılmaz olmaktadır. İstanbul'un mesleki-teknik eğitim imkânları açısından ülke içindeki konumuna bakıldığında, ülke geneliyle zaman zaman benzer, zaman zaman da farklı bir yapı ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada İstanbul'un mesleki-teknik eğitim yapısı; özel ve resmi mesleki-teknik ortaokul ve liselerle, bu okulların sahip olduğu öğrenci ve öğretmen durumları itibariyle ele alınmıştır. Bu anlamda İstanbul'un mesleki-teknik eğitim yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Ancak, öncelikle şu hususların belirtilmesinde yarar vardır. Birincisi, mesleki-teknik eğitim imkânları bakımından ülkemizde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Öyle ki, vasıflı ara insan gücü deposu olan bu ve bu çalışmanın da içeriğini meydana getiren mesleki-teknik eğitim kurumları hem fiziki (okul sayısı) hem de beşeri (öğrenci, yeni kayıt olan öğrenci, mezunlar ve öğretmen kadrosu) açıdan sürekli gelişmiştir. İkinci özellik ise, İstanbul'un mesleki-teknik eğitim imkânları açısından ülke geneline göre farklı özellikler göstermesidir. Şöyle ki, İstanbul Türkiye genelindeki özel mesleki-teknik liselerin büyük bir bölümüne sahiptir. Gerçekten, ülke genelindeki azınlık ve yabancı mesleki-teknik liselerin tümü ve özel Türk mesleki-teknik liselerinin de büyük bir bölümü bu şehirdedir. Ancak, son yıllar itibariyle tüm mesleki-teknik liselerin ise sadece %6'lar civarındaki kısmı İstanbul'dadır... Doç. Dr. Sedat Murat
******