İstanbul Külliyatı - Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 11 Adalet 1 (1932-1995)

İsbn : 9758215507
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 551
Ölçü : 22 x 31 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri

Ülke coğrafyasının yaklaşık % 1' ine, nüfusunun da % 13'üne sahip olan İstanbul ilimizin ülke içinde ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu önemi; iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi yapısındaki nısbi avantaj ve farklılıklarından kaynaklanmaktadır. İstanbul'un sahip olduğu avantajları, cazibe merkezi haline gelmesine ve nüfusunun çok hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Son yıllarda, nüfusu her sene orta büyüklükteki bir şehir kadar artan İstanbul'un adli yapısının ülke geneline göre farklı bir yapı arzetmesi de kaçınılmaz olmaktadır. İstanbul'un adalet sisteminin çalışması açısından ülke içindeki konumuna bakıldığında, ülke geneliyle zaman zaman benzer, zaman zaman da farklı bir yapı ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada İstanbul'un adli yapısı; avukatlar, adli tabiplik ve noterlikler, cumhuriyet savcılıkları, ceza mahkemeleri, idari mahkemeler, icra müdürlükleri, hukuk mahkemeleri, cezaevleri, hükümlü ve tutuklular itibariyle ele alınmaktadır. Bu anlamda İstanbul'da adalet sisteminin işlerliği ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Avukatlar ve dava vekillerinin miktarı yıllar itibariyle artmış ve bu artış ülke genelinde İstanbul'a göre daha yüksek olmuştur. Nitekim, 1959 yılında toplam avukat ve daha vekilleri miktarı ülke genelinde 6.636'dan 1995'te 35.486'ya, aynı yıllarda erkek avukat ve dava vekillerinin miktarı 6.092'den 25.519'a, kadın avukat ve dava vekillerin miktarı 544'den 9.967'ye yükselirken, İstanbul'da toplam avukat ve dava vekillerinin miktarı 2.448'den 11.822'ye, erkek avukat ve dava vekillerinin miktarı 2.151 'den 7.725'e, kadın avukat ve daha vekillerinin miktarı da 297'den 4.097'ye yükselmiştir.
******