İstanbul Külliyatı - Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 1 Nüfus ve Demografi I (1927-1990)

İsbn : 9758215116
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 384
Ölçü : 21,5 x 30,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri

"Bu şehr-i Stanbul ki bi-mislü bahadır / Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır." demiş. Nedim merhum. İstanbul için ne yapılsa azdır. Bu görevini ilmi araştırmalar sahasında yerine getirmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezinin ve Doç. Dr. Sedat Murat Bey'in başkanlığında bu yayını hazırlayan kıymetli meslektaşlarımı tebrik ederim. Birbirinden güzel yayınlar hazırlayan bu heyet, bize güncel bir konuyu takdim ediyor. "Nüfus ve Demografi". Bu mevzu, bir cemiyetin sosyo-ekonomik yapısının en dinamik unsurunu ele alıyor: İnsan'ı. İnsan'ın bu dünyada refahını, ukba'da felah'ını sağlamak, hem insanın hedefi, hem cemiyetlerin özlemidir, hem de devletlerin görevi. Bir sosyal birimi, mesela milleti teşkil eden insanların toplamına nüfus adı verilirken, nüfusun daima değişen fiziki ve sosyal yapısı demografi terimi ile ifade edilmektedir. İnsanların refahını sağlamak ve hayat seviyesini geliştirebilmek için, insanın ihtiyaçlarını tatmin gayesiyle kullanılan her türlü madde ve emtianın daha bol ve daha iyi şekilde üretilmesi lazımdır. Üretimin miktar itibariyle çoğalabilmesi ve kalite itibariyle geliştirilebilmesi için her millet insan gücü kaynaklarını azami derecede değerlendirmek zorundadır. Beşeri kaynakları değerlendirmek, iktisadi değer açısından emek arzını arttırmakla mümkün olur. Bunun için beşeri kaynaklarla maddi kaynaklar arasında dengeyi ve uyumu sağlamak gerekir. Nüfusun azlığı veya çokluğu meselesi, bu denge ve uyum ile ilgili, değişken ve dinamik bir durum arz eder. Dengeyi sağlamak için bir yandan maddi kaynakları geliştirmeye çalışırken, diğer yandan beşeri kaynakların miktarını, yapısını ve evsafını buna göre belirlemek ve elde edilmek istenen sonuçlara göre bir strateji ve politika uygulamak icap eder. İnsanın üretime bizzat katılma fonksiyonu "Emek" kavramı ile ifade edilirse, emeğin üretimde kullanılır hale gelmesi, insanın bir işte istihdam edilmesi, yani çalışması demektir... Prof. Dr. Sabahattin Zaim
******