İstanbul Kafkas Kültür Derneği 60. Yıl 1952-2012

Yayın Tarihi : Aralık, 2012
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 623
Ölçü : 17 x 24,5 cm

2012 yılını İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin 60. kuruluş yılı olarak değerlendiriyoruz.
1946 yılında kurulan Dosteli Yardımlaşma Derneği’nin içinden ayrışmalar sonucu; o zamanki dernek kurucularımızın düşünce ve amaçlarına uygun tüzük değişiklikleri ile bu oluşum, 26 Ekim 1952'de gerçekleştirildi. Ayrılan iki guruptan ilki, Azeriler, kendi düşünce ve amaçlarına uygun bir dernek kurdular. İkinci gurup, "Kuzey Kafkasya Türk Kültür Derneği" adı altında kuruldu. Bu derneğe süreç içinde bizim kuşak ve öncekiler "Sultanahmet" veya "Dağıstan” Derneği dedi. 1951’de kurulan Sultanahmet Derneği’ne, Derneğimizin öncüllerini kabul etmediler.
İki farklı derneğin oluşum sebeplerine kısaca değinmek gerek. Derneğimizin kuruluş amaçlarında da ver aldığı gibi. KÜLTÜREL etkinliklerin öne çıkarıldığı ve Çerkeslerin daha çok bir araya gelebilecekleri bir yapı amaçlanmıştı. 1951’de kurulan dernek ise, daha SİYASİ amaçları olan. 1918’lerde kurulan ŞİMALİ KAFKASYA CUMHURİYETİ mirasına sahip çıkan bir yapıydı. Kuzey Kafkasya Türk kültür Derneği SİYASİ bir demekti. Kafkas Kültür Demeği daha çok KÜLTÜREL amacı ve kaygısı olan bir demekti.
Elbette bizim Derneğimiz de 1908 Çerkeş Teavün Cemiyeti’nin, 1913 ve 1921'lerin devamıdır diyebiliriz. Derneklerimiz ve toplumumuz açısından Osmanlıyı ve Cumhuriyet dönemini değerlendirmek, uzun incelemeler gerektirir. Çerkeş Teavün Cemiyeti ve Şarki Garip Çerkesleri Temini Hukuk Cemiyeti konularında sınırlı da olsa belgeler var. Ancak Cumhuriyet dönemleri oldukça karanlık kalmış. Çerkeş halkı aydınları ve öncülleri, ulus-devlet süreci içinde açık-bilinen bir oluşumla var olamamışlar. Önceleri Ortadoğu sonraları Almanya ve Avrupa’daki siyasi yapılardan etkilenmişler. Aydınlar, ilgili kesimler yurt dışında çalışmalar yürütmek durumunda kalmışlardır.
Cumhuriyet dönemi boyunca ulus-devlet oluşumu çerçevesinde toplumumuz iç sürgün, baskı ve asimilasyonla karşılaşmıştır. Bu durum Cumhuriyet’in başında TBMM’deki insanlarımız dahil her kesimden hemşerilerimizde ikili kişilik ve travmalar oluşmasına neden olmuştur. Giderek toplumumuzun kimlik-kişilik ve kültürel varlığı ciddi erozyonlara uğramıştır. Söz konusu baskıcı rejimler sonucu toplumumuzda parti, dernek veya benzeri yasal oluşumlarla kendini ifade ediş veya kültürünü koruma 1946-1952’lere kadar olamamıştır. İlgili dönemlerdeki baskıların kısmi azalışı sonucu 1952’de Derneğimiz kurulmuştur. O süreçte etnik isimlerin kullanımının yasak oluşu nedeniyle coğrafi isimle kurulabilmiştir. 1950-60’lı yıllardaki kültürel faaliyetleri ve bir mekan edinme çabalarını ANDAÇ çalışmamızda izleyeceksiniz.

******