İstanbul Geçmişe Bir Bakış

Yazar : Ekmeleddin İhsanoğlu, Erol Özbilgen
İsbn : 9290635150
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe+İngilizce+Arapça
Sayfa Sayısı : 130
Ölçü : 30 x 22 cm
Yayınevi : İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi

Günümüzde bir sanat dalı olan fotoğrafçılık, icadından bu yana dünyada sanat, bilim ve teknoloji sahasındaki gelişmelerde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu albümün İstanbul'da, fotoğrafçılığın icadının 150. yılında yayınlanmış olması, zengin bir sanat mirasına sahip olan İstanbul şehri ile bu sanat dalı arasında bir ilişki kuran anlamlı bir tesadüf, ya da uygun bir zamanlama olarak nitelendirilebilir. Çok kısa bir zamanda geniş bir tatbikat sahası bulan bu icadın yaygın şekilde kullanıldığı ilk yerlerden birisi de Osmanlı ülkesi olmuştur. Daha 1840'lardan itibaren bazı Avrupalı fotoğrafçılar, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı ülkesinin muhtelif yerlerinde ve çeşitli maksatlar ile fotoğrafçılık icra etmişlerdir. Sultan Abdülmecid ve haleflerinin fotoğrafa verdikleri ehemmiyet ve gösterdikleri yakın alaka, teşvik ve himaye; bu sanatın ülkede yayılmasını, faaliyetin ürünleri olan fotoğrafların toplanması ve birikmesi ile de zengin koleksiyonların meydana gelmesini sağlamıştır. 1867'de Uluslararası Paris Sergisi'nde, saray fotoğrafçısı Abdullah Biraderlerin teşhir ettiği "Fotoğraflar ile İstanbul Manzaraları ve Tarihi Türk Silahları" konulu sergiler büyük alaka çekmiştir. Sultan II. Abdülhamid devrinde sarayın alakasının bir neticesi olarak birçok resmi kuruluş ve askeri kurumlar fotoğrafhane kurmuşlardır. Bunların gayreti ile ülkenin dört bir bucağının fotoğrafları tespit edilerek albümler halinde saraya sunulmuştur. Bunların yanında gezgin fotoğrafçıların, caize bekleyerek saraya takdim ettikleri albümler ile Yıldız Sarayı'nda başta Osmanlı Ülkesi olmak üzere dünyanın pek çok yerini fotoğraflarla tanımayı sağlayacak zengin bir koleksiyon birikmiştir. Bunların yanında yabancı ülkelerin devlet başkanlarının Osmanlı sultanına gönderdikleri, Avrupa'daki teknik gelişmelerin takip edilmesi maksadıyla hazırlanmış olan albümler ile de bu koleksiyon oldukça zenginleşmiştir. Türkiye'de çekilmiş fotoğraflardan oluşan 36 adet albüm, Sultan II. Abdülhamid tarafından...
******