İstanbul Esnafı

Yazar : Bayram Nazır
İsbn : 9786057864000
Yayın Tarihi : 2019
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 459
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Büyükşehir Bel. Kültür A.Ş:

İstanbul çağlar boyu güç, kuvvet ve kudretin timsali olan bir şehrin yanı sıra ilmin, irfanın, kültürün, edebiyatın, sanatın, üretim ve ticaretin merkezi olmuştur. İstanbul, bütün bu insani değerlerin Roma, Bizans, Os-manlı ve Türkiye tecrübesini biriktiren, dünyanın en zengin mirasına sahip, en şanslı ve bir o kadar da ağır mesuliyete sahip şehirlerden biridir.
Toplumlar arası ilişkinin unsurlarından biri olan ticaret, kadim kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Ticari anlayış ve faaliyetler, bağımsız bir şekilde gerçekleşmeden ziyade sosyal hayatla bütünleşmiş vaziyettedir. Fütüvvet anlayışından ahiliğe, gediklere ve loncalara kadar ticari hayatı düzenleyen her unsur, toplumun yalnız ekonomik anlamda değil, ilim, irfan, saygı, inanç, hoşgörü, eli açıklık ve yiğitlik gibi bizi oluşturan temeller üzerine bina edilmiştir. Müslüman Türk devletlerinde yığılarak oluşan bu ticari ve sosyal anlayış, Osmanlı Devletinde daha sistematik hale gelmiş, zamanın gerekleri ve insani unsurlarla yoğrularak halkın refahı yönünde şekillenmesini sürdürmüştür.
Halkın iaşesinin tedarik edilmesi anlayışının etkin olduğu Osmanlı ekonomik sistemi, üretim ve arz yönlüdür. Arzın sağlanmasına yönelik olan üretim, miktar ve belirlenen standartlarla da üretici ve tüketiciyi korumaya yöneliktir. Bu koruyucu anlayış, etkili bir piyasa kontrolünü ve tekelci eğilimlerle mücadeleyi gerektirmektedir. Osmanlı Devleti, ekonomik hayatı düzenlemek için kurmuş olduğu örgütlerle hem sosyal yaşamda düzenleme sağlamış hem de iktisadi olayları kontrol altında tutmayı başarmıştır. Geçmişten gelen teşkilatlar sayesinde hak etmeyen, yeterli birikimi ve kabiliyeti olmayan kişilerin esnaf olmasını ortadan kaldırmış, bunların yerine kabiliyetli kişilerin seçimlerini sağlamıştır. Oluşturulan bu denetim mekanizması, devletin bekasını, halkın refahını ve huzurunu temin etmiştir.
Fütüvvetin, ahiliğin ve tarihte, edebiyatta, folklorda İstanbul esnafının anlatıldığı bu kitapta, Osmanlı Devletinde Müslim ve gayrimüslim esnafının eli açıklığını, hoşgörüsünü, yetişmişliğini, adaletini, hayatla hemhal olmuş renkli ticari hayatı bulacaksınız.

******