İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 1973-1974 Rehberi

Yayın Tarihi : 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 221
Ölçü : 17 x 20 cm
Yayınevi : İ.D.M.M.A.

1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri kanununa göre "Mühendis ve Mimar, Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar yetiştiren yüksek dereceli özerk bir öğretim ve araştırma kurumu" niteliğinde bir kuruluş olan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1937'den beri Yıldız Sarayının bir kısım binalarının bulunduğu alana yerleşmiş bulunmaktadır. 1911 yılında Vilayet Nafıa idarelerinin fen memuru ihtiyacını karşılamak üzere açılan "Kondüktör Mektebi Atisi" Cumhuriyet devrine girilmesiyle "Nafıa Fen Mektebi" ne dönüşmüştür. Bugünkü İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nin çekirdeğini teşkil eden İstanbul Teknik Okulu ise gelişen Memleket ihtiyaçlarına uygun bir kuruluş olarak yüksek mühendisle tekniker arasında bir sınıf teknik eleman (mühendis) yetiştirmek üzere 1937'de planlanıp teşkilatlandırılmış ve 3074 sayılı Nafıa Vekilliği Teşkilat Kanununa ek bir kanunla, lağvedilen Nafıa Fen Mektebi'nin yerini almıştır. 1969 yılına kadar İstanbul Teknik Okulu adı ile görev yapan bu kurumda 1959 yılından itibaren kuruluş bünyesinde kabiliyetli mühendisleri ve mimarları, yüksek mühendis ve yüksek mimar seviyesine çıkaran bir ihtisas bölümü ile gece mühendislik öğretimi yapan bir kısım faaliyete geçirilmiştir. Kuruluşun fonksiyonu ile orantılı bir kuruluş kanunu 3 Haziran 1969 tarihinde yürürlüğe girmiş ve müessese "İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" adını almıştır. Akademinin bugünkü öğrenci mevcudu 3367'dir. Bunların 1566'sı gece öğrenimi yapmaktadır. Akademide 51 profesör, 23 doçent, 27 öğretim görevlisi, 21 okutman, 4 uzman ve 124 asistan vazife görmekte olup İnşaat, Makina, Harita - Kadastro, Elektrik mühendislikleri ve Mimarlık Bölümü vardır.
******