İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi - Akademi Belleteni 1974

Yayın Tarihi : 1974
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 208
Ölçü : 16,5 x 24 cm

Bu iki dönemde Güzel Sanatlar Akademimiz gerçekten büyük farklılıklar gösterir. 1883'den 1923'e kadar olan birinci devir Güzel Sanatlar Akademimizin, mes'ut doğuşunu izleyen 40 küsur senelik bir şanssızlıklar dönemini kapsar. Bu dönemde Akademi, her şeyden evvel belli başlı bir mekâna dahi sahip olamayışı, Güzel Sanatlara karşı toplumun direnci ile mücadele eden, yıkılmakta olan imparatorluğun sıkıntılarını çeken bir durumdadır. Akademimizin 1923 - 1973 dönemi ise mutlu bir 50 yıldır. Gerçekten 50 yıl Cumhuriyet döneminde Akademimiz, binasına sahip olmuş, gelişmiş ve bünyesinde zaman zaman köklü reformlar yapmıştır. Güzel Sanatlar 1882 yılında, Padişahın iradesiyle bir yüksek okul olarak "Mektebi Sanayi-i Nefise-i Şâhane" ismi altında kuruldu. Müze Müdürü Osman Hamdi Bey tam anlamıyla batılı, uyanık, kendisi de ressam ve eski eserler müzesi müdürü olarak ayrıca bu sanat yuvasının kurucusu ve müdürü oldu. 2 Mart 1883'de evvelâ 20, sonra da, 60 öğrenci ile Arkeoloji Müzesi yanında özel olarak inşa edilen binada öğretime başladı. 1916 senesinde kurucusu Müdür Osman Hamdi Beyin ölüm yılında binasından çıkarıldı ve 10 yıl süre ile bir göçebelik dönemi yaşadı, ancak 1926 yılında, Akademi, bugünkü binasına, Fındıklı Çifte Saraylarından bir tanesi olan Cemile Sultan binasına yerleşti. Akademi, Cumhuriyetin nimetlerinden ancak 1926' da yararlanmaya başlamıştır. Doğrusu, güzel sanatlar eğitiminin çağdaş yönde yürütülebilmesi 0luverecek bir iş değildi, öğretim üyesi olacak sanatçılar, batıyı görmüş orada yetişmiş olmalıydılar. Öte yandan halkın lâik anlayış gerçekten gelişmeliydi…
******