İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları İkinci Cilt

Yazar : Süleyman Şenel
İsbn : 9789759786052
Yayın Tarihi : Ekim, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 489
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

Arşivlerde Unutulan İstanbul'un Saklı Türküleri, Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen ve teknisyen Rıza Yetişen'in 1951 yılında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaptıkları derleme kayıtları neredeyse 60 yıldır Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Folklar Arşivinde saklanıyor. İlk kez, çeyrek asır evvel dinlediğim, arşiv dolaplarında saklı bu plaklar bantlar; Yaklaşık 60 yıl öncesinin İstanbul'una ait sesli belgeler Gerçek şu ki, 1951 yılı, İstanbul gibi bir metropolde alan araştırması yapmak için çok geç bir tarih... Zira İstanbul; 1937 yılında başlayan ve 1952 yılında sonuçlandırılan resmi alan araştırmalarının son duraklarından biri. Bu gecikmenin nedenleri, detaylarıyla sorgulanmalı. Dilerim, başka yazılı belgeler de günün birinde bir yerlerden çıkar... 1951 yılında kaydedilen bu türküler, biz çalışmaya başladığımız zamana kadar notaya alınmış; sözgelimi TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Repertuvarı sıralı nota yayınları arasında yer almış ve pek çok yöreden derlenen türküler gibi radyo sanatçıları tarafından seslendirilmiş eserlerden değil. Ne Muzaffer Sarısözen, ne de onun dışında hiç kimse bu arşiv plaklarında kayıtlı türküleri notaya almamış. Bir hususun altını daha çizelim... Bu kayıtların tamamını; bugüne kadar derleyenler ve Yücel Paşmakçı, Ateş Köyoğlu, Mehmet Özbek, Mansur Kaymak, Altan Demirel, Kubilay Dökmetaş ve Melih Duygulu gibi birkaç uzman dışında dinleyen de olmamış bildiğim kadarıyla... Birkaç magazin dergisinde yayınlanan aktüel haberlerde adı geçen birkaç türkünün dışında, müzik camiasının da bu kayıtlardan haberi olmamış. Sadece, bu çalışmayı yaparken fark ettik ki, İstanbul'dan plaklara kaydedilen birkaç türkünün melodik çeşitlemesi, sonraki yıllarda, başka yörelerden de derlenerek notaya alınmış ve TRT THM Repertuvarı'na kabul edilmiş. Birkaç tanesi de, dönemin plaklarına, kasetlerine kaydedilmiş ve bu kayıtlar da sinemalarda film müziği olarak kullanılmış, Fatih Sulukule'nin Çingene halk sanatkârları sayesinde…
******Süleyman Şenel