İstanbul Çevre Yolu Çalışmaları Mart 1971 Durumu

Yayın Tarihi : 1971
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 36
Ölçü : 23,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Gn. Md.

İstanbul Şehrini bir yay şeklinde, bir uçtan bir uca geçerek, Avrupa yakasında Edirne - İstanbul yolu (Londra asfaltı) ile Anadolu yakasında İstanbul - Ankara yolunu (Ankara asfaltını) birleştirecek olan çevreyolunun projelendirilmesi, % 95 nispetinde tamamlanmış bulunmaktadır. Halen devam eden proje çalışmaları, Halıcıoğlu - Mecidiyeköy arasındaki kesimde bazı drenaj işleri ile gene bu kesimdeki Piyalepaşa Bulvarına ait teferruatlarla ilgilidir. Çevreyolunun projelendirilmesinde, elektrik, aydınlatma, telefon, sinyalizasyon, yol işaretlenmesi, koruyucu ve ayırıcı engeller gibi yardımcı hizmetler de, yol projesi kadar önem taşıyan ve üzerinde durulan konulardır. Yardımcı hizmetler projelerinden bir kısmının idarece hazırlanması, bir kısmının da ihale edilerek yaptırılması cihetine gidilecektir. Çevreyolunun şehir sokakları gibi aydınlatılması ve eşdüzey kavşaklarda trafik akışının ışıklarla düzenlenmesi yanında, acil ihtiyaçlar için telefon konulması da düşünülmektedir. Avrupa Otoyollarındaki gibi, her 750 veya 1000 metreye konacak olan bu telefonlar, belli bir merkeze bağlı olacak ve yolda vuku bulan herhangi bir kaza acilen haber verilebilecektir. İdarece yapılan projelerden, işaretlendirme çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Bilhassa köprülü kavşaklarda kullanılacak ve yolun gideceği istikameti belirtecek olan 2500 kadar işaretlendirme levhası, bu projelere göre çizilecektir...
******