İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı: Haritalar Kataloğu -4

Yazar : İrfan Dağdelen
İsbn : 9756582480
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 199
Ölçü : 19,5 x 28 cm
Yayınevi : İstanbul BBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Kitaplığı'nda bulunan harita koleksiyonu kullanım yoğunluğu ve büyüklüğü açısından Türkiye'deki kütüphaneler arasında önemli bir yere sahiptir. Başlangıçta az sayıda olan harita koleksiyonu belediyeden gelenler ve bağışlarla birlikte yaklaşık olarak 10.000'e yükselmiştir. Bunlardan 6812 tanesi kataloglanıp sınıflandırılarak okuyucu hizmetine sunulmuştur. Bu haritalar tarihi açıdan büyük önem taşımaktadır. Bunları çizenler zamanın ve günümüzün en değerli haritacıları olarak kabul edilmektedir. Büyük bir kısmı İstanbul ile ilgili olan bu haritalar; imar, ifraz, istikamet, yangın gibi konuları içermektedir. Bunlardan yola çıkarak, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışındaki araştırıcıların bu koleksiyondan daha iyi yararlanabilmeleri için bu katalog hazırlanmıştır. Haritaların kataloglanmasında Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları adlı kaynaktan yararlanılmıştır. Örnek; 912.563 (2) MEH 1324 (3) Mehmed Eşref [Süvari Mülazımı] (4) Dersaadet ve civarı Boğaziçi haritasıdır. / [Harita] Mehmed Eşref [Süvari Mülazımı]. - (5) Ölçek: 1 :60.000 . - (6) İstanbul: (7) Karacaoğlu Matbaası, (8) 1324. (9) 1 Harita; Osmanlıca baskı; renkli; tesviye eğrili; 86x66 cm. (10) Harita: 6810 Haritanın katalog numarası Konu numarası Haritayı hazırlayanın adı Harita adı Ölçeği Yayın yeri
******İrfan Dağdelen