İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Simpozyumu 12-15.XI.1973

Yazar : Prof. Dr. Besalet Pamay
Yayın Tarihi : 1975
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 416
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği

Eski adiyle "İstanbul'u Yeşillendirme Derneği" ve yeni adiyle "ÇEVRE KORUMA ve YEŞİLLENDİRME DERNEĞİ"nin Cumhuriyetin 50. yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğu "İSTANBUL BOĞAZI ve ÇEVRESİ SORUNLARI SİMPOZYUMU" 12 - 15/Kasım/1973 günlerinde, İstanbul'da, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi'nde (Taşkışla) yapıldı. Sempozyuma, İstanbul ve Ankara'da, bulunan Üniversitelerimizden, Akademilerden çok sayıda bilim adamı ve uzman ile Bayındırlık, İmar İskân ve Orman Bakanlıklarından ve Diyanet İşleri Başkanlığından bazı ilgili ve yetkililer, Mimar ve Mühendis Odalarıyla Derneklerden uzmanlar ve temsilciler katıldılar. Sempozyum esnasında, toplantıya sunulan 35 adet tebliğ, önce 3 ihtisas komisyonunda enine boyuna tartışıldı; bu komisyonların ulaştığı sonuçlar bir 4. Komisyonda ve Genel Kurul'da tekrar gözden geçirildi ve başarılı olduğunu zannettiğimiz, önemli bilimsel sonuçlara ulaştı. Sempozyum sonuçları, bu kitabın sonunda yer alan şekliyle özel bir bildiri halinde de yayınlanarak, basın yoluyla kamuoyuna duyurulmağa çalışıldı. Birbirinden değerli doneleri, görüşleri ve önerileri, ihtiva eden tebliğlerin tümünün bir kitap içinde toplanması ve bastırılması işi, Sempozyumun kararlarına uygun olarak Dernek tarafından bana, tevdi edildi. Türk Bilim Adamlar ile uzmanlarının ortak ilgi ve gayretleriyle gerçekleştirilen sempozyumla ilgili bu kitaba, tebliğler dışında, Sempozyuma katılma fırsatı bulamamış ve tebliğ verememiş olan bilim adamlarından bazılarının değerli tebliğlerini de katmak mümkün olmuştur. Özellikle kitabın sonuna, bilimsel çalışma ve araştırma yapacaklarla, planlama ve uygulama işlerinde çalışacaklar için, bir "Boğaziçi Bibliyografyası Denemesi"ni de eklemeyi uygun ve yararlı bulduk. "İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları"nın çözümü, için ortaya konan öneriler, kuşkusuz, tam değildir; ama bunlar, önemli birer başlangıç olmuştur.
******Prof. Dr. Besalet Pamay

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Dr. Besalet Pamay Kitapları (1)