İstanbul Boğazı Güneyi ve Haliç'in Geç Kuvaterner (Holosen) Dip Tortulları

Yazar : Prof. Dr. Engin Meriç
İsbn : 9757463000
Yayın Tarihi : 1990
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 114
Ölçü : 20 x 27 cm
Yayınevi : As-İşlem Uzaydan Algılama Ltd. Şti.

Marmara denizi, Karadeniz ve Akdeniz gibi farklı oşinografik özelliklere sahip iki iç deniz arasında yer alır ve Kuvaterner süresince Akdeniz yönlü iki büyük transgresiyonun etkisi altında. Erken Pleyistosende Marmara denizinin Karadeniz ve Akdeniz ile olan bağlantısının sağlanması nedeniyle, her iki deniz faunası birbirleriyle Marmara'da karışmıştır. Son buzul döneminde (vürm) deniz suyu düzeyinin global ölçekte alçalmasına koşut olarak Marmara'da su seviyesi -105 m. kadar düşmüş ve dünya denizleri ile ilişkisi kesilen Marmara'da öksinik koşullar egemen. Erken Holosende (10-7,5 bin yıl) deniz suyu seviyesinin giderek yükselmesi ve aktif tektonizma, Akdeniz'i Çanakkale Boğazı yolu ile Marmara'yla yeniden irtibatlandırmış ve Karadeniz'le bağlantı sağlanıncaya kadar, bölgeye Atlantik-Akdeniz bentik foraminifer faunası yerleşmiştir. İstanbul Boğazı girişi (Kuzey Marmara şelfi) ve Sarayburnu-Haliç-Üsküdar üçgeninde, Karbonifer yaşlı temel üzerinde Holosen çökelleri; tabandan tavana, akarsu ağzı, lagün-deniz, plaj, sığ deniz ve derin denizel ortamları temsil eden ve büyük çoğunluğu Akdeniz türlerinden oluşan foraminifer toplulukları içerir. Unkapanı ve Karaköy'ün deniz kesiminde, her ikisi de temele ulaşmış iki sondaj, bu bölgedeki erken Holosen ortamsal koşullarının ortaya çıkartılması için değerlendirilecektir…
******Prof. Dr. Engin Meriç

Oktay Aras Kitaplığındaki Prof. Dr. Engin Meriç Kitapları (1)