İstanbul Barosu 1950-1951 Yılı Levhası

Yayın Tarihi : 1950
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 384
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Barosu

1 - Levhanın ilk sayfaları, Baro Reisliğinde bulunmuş zevatın resimlerine tahsis edilmiştir. 2 – 22/8/1950 tarihine kadar Baroya kaydedilmiş olanların ad ve soyadlarını ihtiva eden levha, isimlere göre alfabe sıra sil e tertip edilmiştir. 3 - Alfabe tertibi, birinci ve ikinci isimlerin alfabe sırasına göre yerleri tayin olunduktan sonra soyadlarının alfabetik sırası göz önünde bulundurularak tanzim edilmiştir. 4 - Baro sicil numaraları sırasına göre tertiplenen bir liste levhanın sonuna i1ave edilmiştir. 5 - Soyadlarının alfabe sırasına göre tertiplenen ve hizalarına isimler de yazılmış olan diğer bir liste keza levhanın sonuna ilave edilmiştir. 6 - Levhanın tab'ı sırasında Baroya kaydedilip de isimlerine göre alfabetik sıraya girmemiş olanların adı, soyadı, fotoğraf ve adresleri de son kısma ilave edilmiştir.
******