İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi, İstanbul, Türkiye

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2003 yılından beri kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın, 2005'te açılan Pera Müzesi'yle başlattığı geniş kapsamlı bir kültür-sanat projesinin ikinci önemli adımıdır. Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına damgasını vuran imparatorluklar başkenti İstanbul, hem onun binyıllar içinde biçimlenen "büyük kent" kimliğinin, hem de çevresindeki farklı kültür coğrafyalarının keşfi için atılacak adımların en uygun hareket noktasıdır. Bu nedenle İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, merkezden çevreye doğru genişleyen uygarlık izlerini takip ederek Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayan bir süreçte kentin tarihini, kültürel yapısını ve insan profilini araştırmayı, bu amaçla projeler geliştirip desteklemeyi, ulusal ve uluslararası toplantılar, etkinlikler düzenleyerek elde ettiği sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmayı ve yayın yoluyla kamuoyuna ulaştırmayı ana hedefleri olarak belirlemiştir. Enstitü bu ana hedeflerini, kendi bünyesinde oluşturduğu Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet Araştırmaları bölümlerinin çalışma programları doğrultusunda gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Mimar Guglielmo Semprini tarafından XIX. yüzyıl sonlarında Tepebaşı'nda inşa edilen tarihi bir yapıda hizmet vermektedir. Enstitü, ürettiği projeleri destekleyecek sergiler için düzenlenmiş "Galeri"si, "Atatürk ve Cumhuriyet Araştırmaları", "Osmanlı Araştırmaları" ve "Bizans Araştırmaları" bölümlerinin yanı sıra her kesimden okuyucuya açık kütüphanesi ve Bilgi-Belge Merkezi'yle İstanbul'u uluslararası düzeyde temsil etmeyi amaçlayan ve çağdaş bilimsel ölçütlere titizlikle sahip çıkan bir araştırma kurumudur. Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi'nin temel amacı İstanbul'la ilgili herhangi bir konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacıların basılı ve elektronik bilimsel kaynak ihtiyacını karşılamak, koleksiyonunu bu hedef doğrultusunda olabildiğince zenginleştirmek ve "kullanıcı dostu" bir kütüphane işlevi görmektir. Arşivde, yaklaşık 5000 fotoğraftan oluşan "Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Koleksiyonu" ve "Eski İstanbul Fotoğrafları Koleksiyonu"nun yanı sıra, çeşitli gravür ve haritalar; 130 pafta Jacques Pervititch sigorta haritası; 31 pafta Suat Nirven sigorta haritası; Cüneyt Orhon imzalı 1083 adet müzik notası ve İstanbul'un tarihi ve mimarisine ilişkin yaklaşık 10.000 gazete kupürü yer almaktadır. Pera Müzesi Sanat Kitaplığı, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde hizmete sunuldu. Kitapların yanısıra yerli ve yabancı süreli yayınları da içeren kütüphanede, sanatçı biyografileri, sanat akımları, koleksiyonlar, sözlükler ve ansiklopedilerden oluşan zengin referans kaynaklarına ve elektronik kaynaklara erişim de mümkün. Bridgeman Art Library tarafından, sanat, mimari, kültür ve tarih alanlarında bir eğitim kaynağı sunmak amacıyla geliştirilen Bridgeman Education veritabını, 8.000'den fazla uluslararası konumdan, müzeler, sanatçılar, özel koleksiyonlar, fotografçılara ait eserlere ve 390.000'den fazla görsele yasal erişim sağlayan önemli bir elektronik kaynak. Kitaplığa kısa zaman önce katılan The Metropolitan Museum of Art'ın yeni kitap ve sergi kataloglarıyla da Pera Müzesi Sanat Kitaplığı koleksiyonu gelişmeye devam ediyor.

Adres : Meşrutiyet Caddesi No.47 -Tepebaş   Beyoğlu, İstanbul, Türkiye