İstanbul Araştırmaları Cilt 5

Yayın Tarihi : Nisan, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 277
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehi Bel. Kültür İşleri

ARAŞTIRMALAR, DENEMELER - Osmanlı Döneminde Gebze Sosyo-Ekonomik Bir Tahlil (Gülfettin Çelik) - 1894 İstanbul depremi (Fatma Ürekli) - İstanbul'da Musiki, Nevzad Atlığ'ın Hatıraları - I (Mehmet Güntekin) İSTANBUL'DAN SİMALAR - Yerini Bulamayan Bir Gazeteci John Louis Sabuncu ve İstanbul Yılları (Azmi Özcan) PAYİTAHT'TAN, DOĞU'DAN, BATI'DAN - "İstanbul'un Meşhur İçme Suları" Hazırlayanlar: İlhami Yurdakul - Zeki İzgöer (Muhammed Hafid Efendi)- Meşrutiyet İstanbul'una Seyahat ve Daru'l-İlm ve'l-İrşad Projesi. Türkçesi: İrfan İnce (Reşid Rıza) İSTANBUL KİTAPLIĞI - İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar İçin Açıklamalı Bir Bibliyografya denemesi (Abdülkadir Emeksiz) ZEYL - Anadolu ve Rumeli Sahili Planını izah Eden Rapor (Henry Prost)
******