İstanbul Araştırmaları Cilt 3

Yayın Tarihi : Ekim, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 264
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehi Bel. Kültür İşleri

ARAŞTIRMALAR, DENEMELER - Adalar'da Mimari Çevrenin Tarihi ve Geleceği (Turgut Cansever) - Tereke Defterlerine Göre XVII. Asırda İstanbul'da Aile Nüfusu, Server Yapısı ve Dağılımı (Said Öztürk) - İstanbul'da Musiki Hayatı, Necdet Yaşar'ın Hatıraları (Mehmet Güntekin) - İstanbul'da Kuşçuluk. Kuşçular: Bir Nağmeye Adanan Ömür (Selim Somçağ) PAYİTAHT'TAN, DOĞU'DAN, BATI'DAN - Yenikapı Mevlevihane'sinin İki Vakfiyesi (Ekrem Işın) - Basiretçi Ali Efendi'nin Şehir Mektupları III. İstanbul Sokakları ve Münakale (Nuri Sağlam)- XIX. Yüzyıl İstanbul'unda Yaşanmış Hikâyeler II (Wanda) İSTANBUL'DAN SİMALAR - Siyaset Meydanında Bir Dersiam: Hoca Ahmet Rasim Avni Efendi'nin Serencamı (Ali Birinci) - Yenikapı Mevlevihane'si Şeyhi, Musikişinas Abdülbaki Nasır Dede (Fatma Adile Başer) ZEYL - İstanbul [Nazım Plan Raporu] Hakkında (Henry Prost)
******