İstanbul (1875-1964) Türkiye'de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi

Yazar : Doç. Dr. Korkmaz Alemdar
Yayın Tarihi : 1980
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 239
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Ankara Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Y. Okulu

Gazete, toplumsal olayların incelenmesinde yararlanılan bir çok kaynaktan sadece biri, ama süreli oluşu ve içeriğinin çeşitliliği, zenginliği ona başka belgelere oranla üstünlük sağlayabiliyor. Gazete sayesinde tarihçi olayları, günü gününe, yeniden yaşayabiliyor; toplumbilimci toplumsal olayların niteliklerini çıkarmaya çalışıyor; siyaset bilimcisi toplumda egemen düşünce biçimini araştırıyor. Bütün bunlar aslında toplumsal olayları anlama çabalarının bir sonucu. Gazete, siyasal, toplumsal, ekonomik yaşamda ve düşüncelerde oluşan değişimleri yansıtma da büyük yararlar sağlıyor. Başvurulan tüm kaynak ve belgelerde aranan güvenilirlik, doğruluk ilkeleri gazete için de geçerli. Gazetede yazılanlar, aktarılanlar gerçekten olan mı, yoksa masa başı buluşlar mı? Bu soru gazeteyi kaynak olarak kullanan her araştırmacının pek çok konuyu tekrar tekrar kontrol etmesi, doğrulaması gereğini ortaya koyuyor. Yanılgıya düşmemenin en sağlıklı yolu, basını iyi tanımaktan geçiyor. Bunun için de ayrıntılı çalışmalara gereksinme var. Gazetenin, içeriği, yöneticileri, yazı işleri kadrosu, haber kaynakları, baskı sayısı, okuyucu kitlesi bilinmesi gerekli konular arasında. Hatta belki de en önemlisi, gazetenin bağımsızlığı konusunu kesinlikle açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Gazete siyasal yönetim ya da belirli bir çıkar grubunun sürekli organı mıdır, yoksa bunları zaman zaman savunmak la yetiniyor mu? Bu konulara bulunacak aceleci cevaplar da yanılgıya yol açabilir; onun için gazetenin, sağlıklı değerlendirmeye elverecek biçimde, belirli bir zaman kesiti içinde incelenmesi gerekir. Ancak bundan sonra geçerli, güvenilir bir kaynak olarak yarar sağlayabilir. 1975 yılında yapılan İstanbul gazetesiyle ilgili bu çalışma, bu konuda küçük bir deneme. Yayınlanması için yardımlarını esirgemeyen Yayın Kurulu Sekreteri Doç. Dr. Cem Alpar'a teşekkür borçluyum.
******