İsmail İşmen

Yüksek Mühendis İsmail İşmen 1922 yılında Selanik'te doğdu. Galatasaray Lisesi'ni 1941 yılında birincilikle bitirdi. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. California'da Stanford Üniversitesi'nde doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları İnşaat Bürosunda, Sarıyar ve Seyhan Hidroelektrik Tesisleri projelerinde ve inşaatlarında çalıştı. Memuriyet hayatından ayrılarak Biri Mühendislik Bürosu'nu kurdu ve çeşitli projeler ile, önemli projelerin fizibilite etütlerini hazırladı. Havacılık Teknolojisinden sanat olaylarına kadar çeşitli sosyal etkinliklerin içinde yer alan İşmen, Lions, Rotary gibi derneklerin üst yönetimlerinde görev aldı, Altı Nokta Körler Vakfı gibi vakıfların kurucu üyesi oldu. İsmail İşmen 1999 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Milletlerarası Standartlar ve Tavsiye Edilen Usuller: Hava-Yer Muhaberelerinde Kullanılacak Ölçü Birimleri (1952), Türk Sivil Havacılık Lügatı (Günen İpekçi ile -1956), Havacılık Yıllığı 1956-1957, Türk Sivil Havacılık Lugatı İngilizce-Fransızca-Türkçe (Günen İpekçi ile -1959), İnsanlar ve Köprüler (1972), Hidroperyodik Analiz Teorisi

Oktay Aras Kitaplığındaki İsmail İşmen kitapları (1)