İsmail Hamid

İsmail Hamid 1861 yılında İstanbul'da doğdu. Darüşşafaka'da ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. 1883 yılında Mülkiye'nin Yüksek Kısmından mezun oldu. Ekim 1883 tarihinde tayin olunduğu Galatasaray Lisesi Lisan-i Osmani muallimliği ile devlet hizmetine girdi. 1884'de ek görev olarak, Orman ve Maadin Nezareti Terceme-i Fünun kalemine mütercim olarak atandı. 1885'te idare mesleğine geçip Yanya Vilayeti maiyet memurluğuna gönderildi. Burada beş ay kalıp Selanik İdadisi Müdürlüğüne ve ona ek olarak aynı İdadi'de Fransızca, tarih ve hukuk öğretmenliklerine atandı. 1887'de terfi ederek Manastır Maarif Müdürlüğüne, 1888'de Adana Vilayeti Maarif Müdürlüğüne, 1893'de Trabzon Maarif Müdürlüğüne, 1894'de Şam Maarif Müdürlüklerine atandı. Bu son görevden sonra İstanbul'a dönerek 1897'de Matbaa-i Amire (Devlet Matbaası) Müdürlüğünde bir göreve tayin edildi. Bu görevde iken geçici olarak Manastır ve Yanya Vilayetlerinde Ticaret mektepleri kurmaya memur edildi. 1918'de Matbaa-i Amire müdürü olarak tetkiklerde bulunmak ve malzeme almak için Almanya'ya gönderildi. Yurda dönüşünde 1923'de Büyük Zafer'den sonra Galatasaray Lisesi Ticaret dersleri öğretmenliğine atandı. 1924'te yaş haddinden emekli oldu. Oğlu Galatasaray Lisesi eski Müdür Başmuavinlerinden İzzet Hamid Ün babası için şunları yazmıştı: "... Hamid Bey, Meşrutiyet'ten önce Matbaa-i Amire'deki vazifesi sırasında "gizli muzır evrak basıyor' ihbarı üzerine tevkif edildi. Ayrıca Yıldız Sarayı'nda muhakeme edildi; bir delil bulunamayınca serbest bırakıldı. 1909'da Hakkı Paşa Matbaa-yı Amire'yi tekrar açtığı vakit, buradaki hizmetlerini göz önüne alıp, Hamid Beyi müdür tayin etti. Bugün Maarif Matbaası (Milli Eğitim Basımevi) adını taşıyan büyük müesseseyi ıslah, tevsi, teçhiz edenin ve 1928'de Türkiye'de ilk defa yeni harflerle kendi matbaasında (Hamid Matbaası) kitap basanın Hamid Bey olduğunun pek az kimse farkındadır.' İsmail Hamid Bey 28 Nisan 1931'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Tarih-i Tabii (1886), İki Korkaklar (1889), Mufassal Usul-i Defteri (1901), Usul-i Defteri (1905), Mal'umatı Ticariye (1909), Mal'umatı Ticariye ve Usul-i Muhasebe (1910), Muhtasar Usul-i Muhasebe: Fenn-i Defteri (1911), Mükemmel Usul-i Defteri (1913)