İsmail Habib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları 1921-1922 Makaleler - Fıkralar

Yazar : Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eski
İsbn : 9751610427
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 520
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Atatürk Araştırma Merkezi
Bahsi Geçen : İsmail Habib Sevük

1914 yılında başlayan 1. Dünya Savaşı, 1918 yılında sona ermiştir. Galip devletlerle imzalanan Mondros Mütarekesi'ne dayanılarak güzel ülkemiz parçalanmış, bazı yerler işgal edilmiş ve bileklerimize adeta esaret zinciri vurulmuştur. Asırlardır hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milleti, kısa bir zaman içinde bu durumdan kurtulmak için büyük bir mücadele başlatmıştır. 19 Mayıs 19l9'da Mustafa Kemal Paşa ile Samsun'da başlayan ve 9 Eylül 1922'de İzmir'de sonuçlanan Kurtuluş Savaşı, dünyada eşine rastlanılmayan bir destan olmuştur. Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan hazırlıklar, 27 Aralık 19l9'dan itibaren Ankara'ya kaydırılmış ve bu tarihten itibaren de Ankara Milli Mücadele'nin merkezi olmuştur. Daha sonra TBMM kurulmuş ve millet adına bütün kararlar burada alınmıştır. O günlerde vatanımız yabancı ülkeler tarafından yer yer işgal edilmiş, bazı bölgelerde ise çeşitli isyanlar görülmüştür. Elde kalan topraklardan Kastamonu ve Ankara çevresi sakin bir durum göstermiştir. Kastamonu Kuva-yı Milliye hareketini başından itibaren desteklemiştir. Burada 15 Haziran 1919'da genç ve idealist bir kadro tarafından Açıksöz Gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. Açıksöz ilk sayısından itibaren Mustafa Kemal'in yanında yer almış ve onun emirlerini çekinmeden yayınlamıştır. Bugünkü anlamda kitlesel basın-yayın araçları olmadığından kamuoyu oluşturmak, insanlara sağlıklı bilgi vermek sadece mahalli gazete ve dergiler vasıtasıyla yerine getirilmiştir. O yıllarda Açıksöz, yaptığı yayınla bölge insanlarına Milli Mücadele'yi anlatmış ve gönüllerdeki vatan ve millet sevgisini coşturmuştur. Bundan dolayı Açıksöz yakın tarihimizin en önemli kaynak eserleri arasında yer almıştır. O zor yıllarda, Açıksöz'ün başyazarlığını yapan Kastamonu Sultanisi edebiyat öğretmeni İsmail Habib Sevük, kalemiyle Milli Mücadele'ye güç katmıştır...
******