İsmail Habib Sevük

Edebiyat tarihçisi İsmail Habib Sevük, 1892 yılında Edremit'te doğdu. İlk ve ortaokulu Edremit'te, liseyi Bursa'da tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1914'te Kastamonu Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında öğretmenliğinin yanı sıra Balıkesir'de İzmir'e  Doğru, Kastamonu'da Açıksöz gazetelerinde ulusal direnişi destekleyen yazılar yazdı. Cumhuriyet döneminde Edirne, Antalya ve Adana Maarif Müdürlüklerinde bulundu. Bu sırada (15 Mayıs 1928-15 Mayıs 1931) Maarif Dergisini yayınladı. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapan Sevük, milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi (1925) adlı yapıtıyla lise edebiyat öğretimine katkıda bulundu, yeni Türk yazınının gelişme aşamalarını düzenli bir biçimde ortaya koydu. Cumhuriyet Gazetesinde uzun yıllar edebiyat sohbetleri ve çeşitli yazıları yayımlandı. İsmail Habib Sevük 1954 yılında öldü.

Bibliyografya

Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi (1925, Edebi Yeniliğimiz Adıyla 2 Cilt, 1931-32; Tanzimat'tan Beri adıyla 2 Cilt 1940), Neler Dediler: Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi Hakkında Tenkitler ve Cevaplarım (1928), Tuna'dan Batıya (1935), O Zamanlar 1920-1923 (1936), Atatürk İçin (1939), Avrupa Edebiyatı ve Biz (2 Cilt 1940-41), Edebiyat Bilgileri (1942), Yurttan Yazılar (1943), Türk Güreşi ve Elli Yıl Önce Garp Alemindeki On Yıllık Türk Kasırgası (1948), Dil Davası (1949), Mevlana (1954), Yunus Emre (1955), O Zamanlar (1981), Atatürk İçin (1981), Tuna|dan Batıya (1987), Yurttan Yazılar (1987), İmtihan Veren Millete (1989), İsmail Habib Sevük|ün Açıksöz|deki Yazıları 1921-1922 Makaleler - Fıkralar (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eski, 1998), Kurtuluş Savaşı|nda Yunanlılar ve Anadolu Rumları Üzerine Makaleler - Açıksöz Gazetesi (1999), Atatürk|le Beraber (2008)