İslami İktisadın Felsefesi

Yazar : Murtaza Mutaharri
İsbn : 975574049x
Yayın Tarihi : Şubat, 1995
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 213
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : İnsan Yayınları

HAYATA AİT SINIRLARIN birbirinden ayrı olduğunu, her şeyin kendine özgü bir sınırı ve özel alanı bulunduğunu ve inan yaşamının her bir köşesinin herhangi bir şeyle özellikle ilgili bulunduğunu düşünenler, kişinin "İslam ekonomisi" adı altında bir sorunu gündemine almasına şaşırır ve kaçınılmaz olarak bunu reddederler. Çünkü bunların inancına göre İslam ve ekonominin her biri ayrı birer konudur. İslam'ın bir din olarak kendine ait, ekonominin de bir bilim veya felsefe olarak kendine ait ilgi alanları vardır; tıpkı kültür, siyaset, yargı ve hatta ahlakın İslam'dan ayrı alanlar olmaları gibi. Kimileri biraz daha ileri giderek, hayatın bir bütün olarak bir alan, dinin de bir başka alan olduğunu ve dini hayatın sorunlarına karıştırmamak gerektiğini söylerler. Bu gibi kimselerin birinci yanlışı, hayata dair sorunları soyut varsaymalarıdır. Oysa hayat bir bütündür ve tüm olan biten birbirinin içine girmiştir. Hayatın her bir parçasındaki olumluluk veya bozukluk, diğer parçalara etki eder. Bir toplumun, sözgelimi kültür, siyaset, yargı, ahlak, eğitim ve ekonomisi bozuk olduğu halde dini yaşantısının doğru olması veya bunun tersi mümkün değildir. Eğer dini sadece camiye veya kiliseye gitmek ve namaz kılıp oruç tutmak olarak kabul ediyorsak birisinin kalkıp dinin alanıyla diğer sorunların ayrı ayrı şeyler olduğunu iddia etmesi uygun görülebilir, ama bu, Hıristiyanlık için doğru olsa bile İslam açısından yanlıştır. İslam'ın ekonomi ile olan iki tür bağı. İslam'ın ekonomi ile 'doğrudan' ve 'dolaylı' olmak üzere iki bağı vardır. İslam'ın ekonomi ile doğrudan bağı; mülkiyet, alışveriş, vergi, sadaka, vakıf, malı cezalar ya da servet alanındaki cezalar ve diğerleri konusunda getirilmiş bir dizi ekonomik düzenlemenin doğrudan olması bakımındandır. İslam'ın "kitabu'l-bey (alışveriş)", "kitabu'l-icare (kira)", "kitabu'l-vekale (vekâlet}", "kitabu'r-rehn (rehin)", "kitabu'lirs (miras)", "kitabu'l-vakf (vakıf)" gibi konuları vardır.
******