İslam'da Kavmiyetçilik Yoktur

Yazar : Babanzade Ahmed Naim
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 96
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Bedir Yayınevi
Bahsi Geçen : Ahmet Naim Babanzade

Kavmiyetçilik, Müslüman bir kavime kurtuluş, mutluluk ve zafer getirmez; aksine felaket, zarar ve dert getirir. İşte Arap dünyasının hali, işte Arnavutların çektikleri. Kavim bir realitedir, kavmiyetçilik ise bir ideoloji, bir seraptır. Kavmiyetçilik 19'uncu asırda Avrupa'da çıkmış bir sistemdir. Arap milliyetçiliği adına 1917'de Kudüs'e giren Allenby ordusunu davul ve zurnayla karşılayan Arap Kavmiyetçileri bu beyinsizliklerinin cezasını İsrail işgaline uğramakla ödediler. Misyonerler ve emperyalistler geçen asırda Müslüman kavimlere nasyonalizm mikrobunu aşılayarak ümmet birliğini parçaladılar, Hilafet-i İslamiye'yi yıktılar. Birlik gitti, yerine kavimlerden, devletçiklerden müteşekkil bir mozaik geldi; İslam dünyası Balkanlaştı. Bu eser, İkinci Meşrutiyet devrince İslamcı bir fikir adamının ve din bilgininin, çeşitli unsur ve kavimlerinden müteşekkil Ümmet-i Muhammed'e bir uyarısı mahiyetindedir. Geçerliliğini bugünde korumaktadır.
******