İslam Tarihinde Rahip Bahira meselesi

Yazar : Ali Rıza Sağman
Yayın Tarihi : 1959
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 32
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Ahmed Saip Matbaası

Büyük Peygamberimizin mübarek hayatının hikâyesine her neredense ve her nasılsa karışmış ve tutunup kalmış gayet enteresan ve o nispette esrarengiz bir mesele vardır. Bu mesele "Rahip Bahira meselesi"dir. Rahip Bahira meselesi o kadar enteresan ve o derece esrarengizdir ki, İslamın en samimi âşıklarının bağırlarına yağ bağlattığı kadar, İslamın en azılı ve en çılgın düşmanlarının yanık bağırlarına da serin su serpmektedir. Bu Bahira rüzgârlı bir yere kurulmuş bir fırıldağı andırır. Rüzgâr İslam tarafına esti mi, o yana döner ve İslama gülümser, yel İslamın düşmanları semtine estikçe de o tarafa dönüp onlara sırıtır. Rahip Bahira heyulası, Müslümanların tarafına döndüğü zaman; zihinlerin, duyguların, fikirlerin, mantık ve muhakemelerin dümeni, hüsnüniyetin, saffet ve samimiyetin; daha kısası: "İslam aşkı"nın elindedir. Bilakis, ters tarafa döndüğü zaman, bütün duyuş ve görüşlerin dümeni "İslam husumeti"nin eline düşer ve o istikamette yol alır. Bu neden mi böyle? Çünkü İslamın müminleri şu düşünce karşısında vecde düşüyorlar: "Rahip Bahira" bir Hristiyan rahiptir. Tevrat, İncil gibi eski din kitaplarını okumuş, bunların gizli ve açık bütün anlattıklarını kavramış bir bilgindir. Bu kitaplarda ahır zaman Peygamberinin geleceğine dair işaretlerin, bu Peygambere ait evsaf ve alametlerin bulunduğu muhakkaktır. Çünkü bunun böyle olduğunu Kur'an, birçok ayetlerinde haber vermektedir. Rahip Bahira, bu evsaf ve alametlerin ne gibi şeyler olduğunu da muhakkak biliyordu. 582 yılında Ebu Talip kervanında henüz 12 yaşındaki Muhammedi görünce, hemen anladı ki, bu çocuk, kitapların, geleceğini yazdıkları Ahırzaman Peygamberinin ta kendisidir. Yahudilerin bir zararı dokunmasından endişe ederek Ebu Talib'e…
******Ali Rıza Sağman