İslam Hukukunda Kölelik - Cariyelik Müessesesi ve Osmanlı'da Harem

Yazar : Prof. Dr. Ahmet Akgündüz
İsbn : 9757268119
Yayın Tarihi : Ocak, 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 523
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : OSAV - Osmanlı Araştırmaları Vakfı

İslamda kölelik ve cariyelik meselesinin ve özellikle de harem konusunun, bilen bilmeyen herkes tarafından çeşitli mahfillerde dile getirildiğini ve kasıtlı olarak İslamiyet ve Osmanlı Devleti aleyhinde bir iftira kampanyası şeklinde kullanıldığını esefle müşahede ediyoruz. Özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra kaleme alınan eserlerin çoğunda, tamamen Osmanlı Devleti'ni kötülemeye yönelik kullanılan malzemelerin arasında harem ve cariyelik konusu başı çekmiştir. Harem'de on sene muallimelik (öğretmenlik) yapmış olan kültürlü bir Hanımefendi'nin 1950 öncesinin değil ve hatta 1960 öncesinin de değil, 1964 yılında Osmanlı haremi ile ilgili yazılıp çizilenleri gördükçe nasıl bu yalanlardan dolayı kıvrandığını, Osmanlı ve İslamiyet lehine konuşmanın bir nevi yasak olduğu dönemlerde kaleme aldığı şu satırlar çok güzel tasvir etmektedir: "Osmanlı Sultanlarının hakim olduğu zamanlara ait pek çok neşriyat yapıldı. Hepsini dikkat ve alaka ile okudum. Diyebilirim ki, bunların çoğu, hele son devirlere ait olanları uzaktan tutulmuş objektifin titrek, bulanık akislerinden ibaret kalmıştır. Bir kısmı da hayal mahsulü olan romantik maceraları ihtiva eder. Yazarların geniş karihalarına ve hayallerine olan hürmetim dolayısıyla hiçbirini tekzip cür'etinde bulunmak niyetiyle değil; sadece bizzat bu hayatın içinde yaşamış olmanın verdiği salahiyet ve şahıslarını yakinen tanımaktan gelen bilgi ile olayları daha ziyade hakikate uygun olarak kaydetmek arzusu ile bu hatırata başladım. Ve bunda küçük, fakat canlı noktaları ele alarak vücuda getirdiğim çizgileri ve kroki halindeki portrelerin devrinin ihtişamına yakışacak şekilde yaldızlı çerçevelerine yerleştirmeye çalıştım". Konuyla ilgili 20'den fazla Kitap ve Makale kaleme alan ve eserleri bizim de temel kaynaklarımız arasında bulunan M. Çağatay Uluçay'ın şu tesitlerini de aynen aktarmak istiyoruz: "Padişahın haremine dahil kadınlar, çok sıkı bir disiplin altında yaşarlardı..."
******