Işıklı Hayatlar Nihad Sami Banarlı - Ekrem Hakkı Ayverdi - Samiha Ayverdi

Yazar : Altan Deliorman
İsbn : 9756444118
Yayın Tarihi : Nisan, 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 267
Ölçü : 16,5 x 21,5 cm
Yayınevi : Kubbealtı Neşriyatı
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

İnsan denen varlık, bu dünyadan bir gölge gibi, sessizce gelip geçiyor. Ancak, bazıları var ki, vücutları toprağa karıştıktan sonra da, ruhlarıyla, fikirleriyle ve eserleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Bu seçkin şahsiyetler, yetiştikleri toplumların yüz akı sayılıyor ve kolay unutulmuyorlar. Toplum, onlara duyduğu minnet borcunu, hatıralarını yâd ederek ve gelecek nesillere aktararak ödemeye çalışıyor. Bu kitap, böyle bir borcun ödenmesinde bir nebze hisse sahibi olmak nasibiyle kaleme alınmıştır. Banarlı ve Ayverdi'ler, maşeri vicdanın ve hafızanın asla unutmaması gereken yüksek nasiyelerdir. Hayatlarını milli kültürümüzün yükselmesine adamış, bu uğurda çile derecesinde emek vermiş, gayretlerinin semeresini, yaşarken bir ölçüde görebilmek saadetine ermiş ilim ve kalem sahipleridir. Bir başka müşterek tarafları da, lekesiz, pürüzsüz, riyasız bir ömür sürmüş olmalarıdır. Yılların ardından bakınca, her üçünün de ışıklara garkolduğu hissini duymamız bu sebeptendir. Fakat onunla kalmıyor, bu ışığı hayatları boyunca yakın çevrelerine, memleket gençliğine ve bütün vatan sathına dalga dalga yaymış bulunuyorlar. Kitap, adını bu ilhamdan almıştır. Genç nesillerin, hayat hikâyeleri bu kitapta kısaca anlatılmak istenen şahsiyetleri öğrenmeleri, tanımaları ve anlamaları lazımdır. Böylece, fikirlerinin, görüşlerinin, davranışlarının ve inanışlarının ne kadar doğru ve sağlam temellere dayandığını daha iyi takdir edeceklerdir. Biyografilerde, konu edinilen şahısların hayat çizgilerini, faaliyetlerini ve eserlerini belirtmek esastır. Ancak, bu kadarı yeterli değildir. Zira, incelenmesi amaçlanan, "insan"dır. İnsan'ın dünyasında ise, çalışmak ve başarılı olmak kadar, sevinçlerin, üzüntülerin, kederlerin, arzuların, hayallerin ve hayal kırıklıklarının da yeri vardır. Ailelerinden, çevrelerinden, eğitim hayatından aldıkları tesirlerle ve mizaçlarıyla birlikte incelenmeleri bu sebeple zaruridir. Bu kitapta, elimizdeki bilgilerin, belgelerin ve kaynakların elverdiği ölçüde, böyle bir yol takip edilmiştir...
******