Isı Ekonomisi Cilt I

Yazar : Prof. Suavi Eyice
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 431
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Çağlayan Kitabevi

Bu eserin birinci baskısı, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2 cilt olarak 1971 yılında; bunu tamamlayan ve lisansüstü öğretimi için düşünü1mܧ olan "Endüstride Isı Ekonomisi" isimli eser ise, aynı kuruluş tarafından ve yine 2 cilt olarak 1973 yılında bastırılmıştır. Bunlardan "Isı Ekonomisi" makina mühendisliği alanında öğretim yapan üniversiteler kuruluşların çoğunda bulunan bir dersin müfredat programına yanıt verdiğinden, kısa bir süre sonra tamamen tükenmiş ve ekonomik zorluklar nedeniyle yeni baskısına geçilmesine olanak bulunamamıştır. Bu durumda; eserin sahibi olan kuruluş, dış olanaklar ile basılmasını serbest bırakmıştır. Bu ikinci baskı da, genel olarak eserin birinci baskısının yolunu izlemektedir. Burada yalnızca; maliyetleri günün şartlarına uydurmak, konu ile ilgili alanlardaki son teknik aşamaları belirtmek, yeni istatistik değerlerini vermek ve dil bakımından eskimiş kelimeleri yenileriyle değiştirmekle yetinilmiştir. Böylece eser; bazı öğretim kurumlarında "Isı Ekonomisi", bazılarında ise "Enerji Ekonomisi" ismi altında okutulmakta olan dersin müfredat programına uymaya devam etmektedir. Bu birinci cildi tamamlayan ikinci cildin yayınlanması da, pek yakında gerçekleşmiş olacaktır. Burada; eserin 2 cilt olarak yeniden yayınlanmasını yüklenmiş olan Çağlayan Kitabevi He yorucu düzeltme işlerini büyük bir titizlikle üzerlerine alarak, bu şekilde çıkmasını sağlayan ve büyük bir özveriyle çalışan asistanlarım Mak. Yük. Müh. Erhan DEMİRÜSTÜ'ye ve Mak. Yük. Müh. Recep ÖZTÜRK'e ve Çağlayan Basımevi'ne teşekkür etmeyi zevkli bir görev bilirim.
******