İşgal İstanbul'unda İstihbarat ve Eylem Mim Mim Grubu

Yazar : Dr. Asaf Özkan
İsbn : 9786055160395
Yayın Tarihi : Nisan, 2015
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 296
Ölçü : 13,5 x 21,5 cm
Yayınevi : Salkımsöğüt Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu’na yaklaşık beş asır başkentlik yapan İstanbul'un 1918-1923 yılları arasında devam eden işgal yılları, sadece İstanbul'un şehir tarihi açısından değil genel olarak Türk tarihi açısından çok önemli bir dönemi ifade etmektedir. Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallere karşı bütün ülkede ortaya çıkan milli teşkilatlanmalara paralel olarak İstanbul’da da çeşitli örgütler kurulmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının kurduğu Karakol Cemiyeti ile başlayan İstanbul’daki milli teşkilatlanma bu cemiyetin dağılmasından sonra da devam etmiş ve TBMM Hükümeti'ne bağlı olarak her biri farklı alanlarda faaliyet göstermek üzere çok sayıda gizli örgüt ortaya çıkmıştır. Bu örgütlerden birisi de bu çalışmanın konusunu oluşturan Müdafaa-i Milliye Teşkilatadır.
Müdafaa-i Milliye Teşkilatı köken itibariyle Karakol Cemiyeti tarafından İstanbul'da kurulmuş olan semt ve mahalle örgütlerine dayanmaktadır. Hem beşeri sermayesi hem de örgütlenme biçimi açısından cemiyetin devamı niteliğindedir. Çünkü TBMM Hükümeti Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti İstanbul'da gizli bir örgüte duyduğu ihtiyacı; Karakol Cemiyeti'nden kalan hücreleri yeniden düzenleyerek gidermek istemiştir. Aralarındaki en önemli fark Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nın doğrudan TBMM Hükümeti’nin kurulmasından sonra Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti’nin emri ile kurulmuş olmasıdır. Ancak bu bilgiye rağmen, gizli örgütler olmaları nedeniyle Karakol Cemiyeti ile Müdafaa-i Milliye Teşkilatı arasındaki süreklilik ve kesintinin tam olarak belirlenmesi oldukça zordur...

******