İşgal İstanbul'u ve İki Dünya Savaşından Mektuplar

Yazar : Ernest Hemingway
Yayın Tarihi : Ağustos, 19770
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 351
Ölçü : 12,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Milliyet Yayınları

Evet, Hemingway ve... "İŞGAL İSTANBUL"u... Biraz şaşırtıcı fakat gerçek. Mustafa Kemal ve arkadaşları Türk Kurtuluş Savaşını yaparlarken adı sanı hiç duyulmamış, çiçeği burnunda bir gazeteci ve yazar adayı da gazetesi adına Avrupa'nın doğusundaki bu yeni gelişmeleri günü gününe izliyordu. Gazete, "Toronto Stad", gazeteci de Ernest Hemlngway'dir. "İŞGAL İSTANBULU"nda, Hemlngway'in kaleminden İstanbul'u Mustafa Kemal'i, İsmet İnönü'yü, Mudanya ve Lozan Andlaşmalarına, ünlü Trakya göçünü ve bütün bunların yanı sıra da yine aynı kalemden Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı'nın en can alıcı yanları ve savaş sonrasının çarpıcı günlerinin hikâyesini okuyacaksınız. "IŞGAL İSTANBULU" ve iki Dünya Savaşı'ndan Mektuplar" ilk olarak "MILLIYET YAYINLARI. Türkçeye kazandırıp Türk okurlarına sunuyor.
******Ernest Hemingway

Oktay Aras Kitaplığındaki Ernest Hemingway Kitapları (1)